WWF ยินดีต่อถ้อยแถลง "ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องยุติการลักลอบค้าสัตว์ป่าPosted on 08 November 2012  | 
ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
© 2004 Friends of Hillary.Enlarge

วอชิงตัน ดีซี – WWF แสดงความยกย่องนาง ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ที่เรียกร้องให้ยุติการลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งนางคลินตันได้หยิบยกขึ้นกล่าวในถ้อยแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อเน้นย้ำว่าเป็นนโยบายสำคัญด้านการต่างประเทศ และเป็นประเด็นด้านความมั่นคง

“ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา การลักลอบค้าสัตว์ป่าเริ่มเป็นระบบ มีกำไรงาม ลุกลาม และอันตรายมากกว่าที่เคย” รัฐมนตรี ฮิลลารี คลินตัน กล่าว “เราเห็นว่าการลักลอบค้าสัตว์ป่านั้น ส่งผลต่อความมั่นคงและความมั่งคั่งของประชาชนทั่วโลกมากขึ้นทุกขณะ”  

คลินตันยังกล่าวด้วยว่า การลักลอบค้าสัตว์ป่า “เป็นประเด็นโลก ดังนั้น จึงจำเป็นที่โลกจะต้องร่วมระดมความคิดเพื่อรับมือกับปัญหานี้”

“นี่เป็นความท้าทายระดับโลก ที่ครอบคลุมหลายทวีป ข้ามผ่านหลายมหาสมุทร และเราจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือระหว่างพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และก้าวไกลมากกว่างเครือข่ายอาชญากรรมที่เราต้องการจะล้มล้าง”

ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคลินตัน มีขึ้นในช่วงที่วิกฤติในการลักลอบล่าสัตว์รุนแรงขึ้นทั่วโลก และผลักดันให้ประชากรสัตว์ป่าที่อย่างในภาวะเสี่ยง เช่น เสือ ช้าง และแรด เข้าใกล้ภาวะสูญพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆ

การลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมายทั่วโลก มีมูลค่ารวมสูงถึงประมาณปีละหมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ทำให้ปัญหานี้เป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่มีเงินสะพัดมากที่สุดปัญหาหนึ่งของโลก เช่นเดียวกับการลักลอบค้าอาวุธ ยาเสพติด และลักลอบค้ามนุษย์

“เรามีเหตุผลที่ดีที่ทำให้เชื่อได้ว่า กลุ่มกบฏติดอาวุธ เป็นกลุ่มผู้ลักลอบค้างาช้างในตลาดโลก ที่มีมูลค่าปีละหลายต่อหลายล้านเหรียญสหรัฐ” รัฐมนตรีคลินตันกล่าว

ถ้อยแถลงของนางคลินตัน มีขึ้นระหว่างการจัดงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เรื่อง “การลักลอบค้าสัตว์ป่าและการอนุรักษ์: การเรียกร้องให้แก้ไขปัญหา” ซึ่งมีเอกอัคราชทูตประเทศต่างๆ รวมทั้งจากเคนยา และอินโดนีเซีย ผู้นำองค์การระหว่างประเทศ องค์กรประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์ และภาคเอกชน มาเข้าร่วม  

ครอว์ฟอร์ด แอลเลน ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าสัตว์ป่าของ TRAFFIC และ WWF ขึ้นกล่าวที่งานแห่งนี้เช่นกัน โดยเขาระบุว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เข้ามาเกี่ยวพันกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าในหลายแง่ และทั้งขนาด ความรุนแรง และความเชื่อมโยงของการลักลอบค้าสัตว์ป่ากับประเด็นความมั่นคง ก็ชัดเจนขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะการลักลอบค้างาช้างและนอแรด

“ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลชะงัด แต่เราทราบกันดีว่าจะต้องทำอะไรบ้าง” อลันกล่าว เขายังระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความพยายามที่มีอยู่ในพื้นที่ พร้อมๆกับการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ระบบสอดส่องทางอากาศ และความร่วมมือด้านข่าวกรองและด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทุกสิ่งนี้ล้วนเป็นสาส์นอันทรงพลัง ที่ส่งไปยังเส้นทางการค้าและแห่งผู้บริโภคทุกแห่ง

“การเข้าร่วมในปัญหานี้ของรัฐมนตรีคลินตัน เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของบุคคลระดับสูงที่เราต้องการ ซึ่งจะช่วยยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น” แอลเลนกล่าวเพิ่มเติม

ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
© 2004 Friends of Hillary. Enlarge
elephant tusks
© AFP Enlarge
Black rhinoceros (Diceros bicornis)
Black rhinoceros (Diceros bicornis)
© Martin Harvey / WWF Enlarge