ย้อนอดีต WWF

 rel=
ประกาศจัดตั้งองค์กร WWF เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2504
© WWF
เป็นเวลาเกือบ 50 ปี ของความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานอนุรักษ์ ปัจจุบัน WWF ได้กลายเป็นหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ด้านอนุรักษ์ที่ได้รับการยอมรับ

หากต้องย้อนกลับไปเล่าถึงจุดเริ่มต้นของ การต่อตั้ง WWF (World Wide Fund For Nature) คงเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องเอ่ยนามถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง “เซอร์ จูเรียน ฮัคซลิ” (Sir Julian Huxley) นักชีววิทยาชาวอังกฤษ และประธาน องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ผู้ซึ่งปลุกกระแสการอนุรักษ์ให้ขยายวงกว้างและทำเรื่องการอนุรักษ์กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากขึ้นในสังคมโลก

 ในปี พ.ศ. 2503 ฮัคซลี เดินทางไปยังแอฟริกาตะวันออก ในการประชุมของ UNESCO ว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า คราวนั้นเองเขาได้พบว่าสัตว์ป่าหลายชนิดกำลังถูกล่าอย่างหนัก และหากไม่มีการจัดการใด ในอีก 20 ปี ข้างหน้า สัตว์ป่าเหล่านี้คงสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้อย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่ฮัคซลีเดินทางกลับสู่อังกฤษ เขาได้เขียนบทความตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวอังกฤษตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น บทความของเขาได้สร้างกระแสให้คนอ่านหันมาตระหนักถึงความจริงที่ว่า การอนุรักษ์ธรรมชาติเรื่องที่ต้องจริงจังและให้ความสำคัญ
 
ภายหลังจากบทความของฮัคซลีได้รับการแผยแพร่ มีจดหมายแสดงความห่วงใยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลายฉบับถูกส่งกลับมาถึงเขา ซึ่งร่วมถึงจดหมายของนักธุรกิจคนสำคัญอย่าง วิคเทอร์ ซโทแลน (Victor Stolan) ที่ได้แนะนำประเด็นสำคัญในการอนุรักษ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนในเวลานี้ก็คือ การจัดตั้งองค์กรนานาชาติเพื่อระดม สำหรับใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
จากคำแนะนำดังกล่าว ฮัคซลิ ได้หารือกับ แมค นิคโคลซัน (Max Nicholson) ประธานองค์กรพิทักษ์ธรรมชาติของอังกฤษ (Britain’s Nature Conservancy) เพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งองค์กรดังกล่าว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 นิคโคลซันได้รวบรวมคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชียวชาญในงานประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อจัดตั้งองค์กรนานาชาติด้านการอนุรักษ์ขึ้น ในนาม WWF (World Wildlife Fund) ประธานคนแรกของ WWF ได้แก่ เซอร์ ปีเตอร์ สก๊อต ซึ่งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (World Conservative Union : IUCN) WWFมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกล๊อง ประเทศสวิทเซอร์แลนด์ และได้ใช้แพนด้าเป็นโลโก้ขององค์กรมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจุบัน WWF มีเจ้าฟ้าชายฟิลิปส์ ดยุกแห่งเอดินเบอระ พระราชสวามีในสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพอังกฤษ เป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ HE Chief EmekaAnyaoku เป็นประธาน WWF สากล และ Jim Leape ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ WWF สากล ในส่วนของ WWF ประเทศไทย ดร. วิลเลี่ยม เชดล่า ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย คนปัจจุบัน