ร่วมงานกับ WWF

WWF ประเทศไทย คือ องค์กรด้านการอนุรักษ์ระดับสากล โดยมีภาระหน้าที่เพื่อหยุดการเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบนโลกใบนี้ และสร้างอนาคตในการดำรงอยู่ของมนุษยชาติให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

  •  โดยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
  •  สร้างความมั่นใจในการนำทรัพยากรธรรมชาติเพื่อกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน
  •  และสนับสนุนการลดมลภาวะ และสิ่งอุปโภคบริโภคที่เป็นของเสีย
WWF ประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้