แถลงการณ์พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ | WWF

แถลงการณ์พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

Posted on 09 March 2013    
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk
พุทธศาสนิกชนมีธรรมเนียมปฏิติยาวนานในการอยู่ร่วมและเคารพธรรมชาติ ทุกท่านทราบดีว่าพระพุทธเจ้า มีพระประสูติกาลใต้ต้นไม้ ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ และปรินิพพานใต้ต้นไม้ และแม้พระองค์และพระอริยสาวกจะจำวัดอยู่ที่ใดก็ได้ แต่พระองค์กลับเลือกจะอาศัยในป่า มีเรื่องราวและคำสอนมากมายของพระพุทธเจ้า และพระอริยสาวกที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า รวมทั้งโคลงกลอนที่สอนสั่งเกี่ยวกับความงามของธรรมชาติ อาตมาเป็นพระสายวัดป่าในประเทศไทย และความเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติ ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อวิถีชีวิต พุทธศาสนาไม่ได้เป็นศาสนาที่เคร่งครัดอย่างที่สุด แต่เป็นระบบการศึกษาที่สอนสั่งให้มีสติและสัมปชัญญะ ในการกระทำที่จะส่งผลต่อผู้อื่น มีเมตตากรุณา และอดทนอดกลั้น และเมื่อเราฝึกฝนคุณสมบัติในด้านบวก เหล่านี้แล้ว เราจะต้องเผื่อแผ่ความดีงามเหล่านี้ไปยังสิ่งมีชีวิตทุกสิ่ง รวมไปถึงสัตว์ป่า

เป็นการง่ายที่จะปล่อยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามชะตากรรม แต่เมื่อกล่าวถึงประเด็นการใช้งาช้างในวัฒนธรรมไทย อาตมาเชื่อว่าหลายคนอาจมีความคิดที่ว่า การซื้อหรือเป็นเจ้าของงาช้างชิ้นเล็กๆ ไม่น่าจะสร้างความแตกต่างใดๆมากมายนัก ไม่มีใครที่อยากจะคิดว่าตนเองไร้ศีลธรรมหรือเห็นแก่ตัว แต่พวกเขาอาจคิดว่างาช้างชิ้นเล็กๆเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลใดๆในท้ายที่สุด ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของเรา ที่จะต้องสร้างความกระจ่างแก่เรื่องนี้ และแสดงให้เห็นว่างาช้างชิ้นเล็กๆนั้น เมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นงาช้างจำนวนมาก และจำนวนของงาช้างเหล่านั้นก็เท่ากับจำนวนช้างที่ต้องตายไป แท้ที่จริงแล้วกำไลงาช้างชิ้นงามนั้น ได้มาจากการกระทำของกลุ่มคนที่นั่งบนเฮลิคอปเตอร์ และยิงลงไปยังช้างในแอฟริกา เราจะต้องแสดงความ เชื่อมโยงนี้เพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าใจว่างาช้างนั้นมาจากไหน และต้องแลกด้วยอะไรบ้าง

อย่างที่อาตมากล่าวก่อนหน้านี้ อาตมาเป็นพระวัดป่าที่เคร่งครัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อาตมารักในธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง และจะสั่งสอนรวมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์ให้มากที่สุดเท่าที่อาตมาจะทำได้ อาตมาขอให้ผู้ที่ศรัทธาปฏิบัติตามเช่นเดียวกันนี้
 
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge