แถลงการณ์พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย | WWF

แถลงการณ์พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

Posted on 09 March 2013
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk
ชาวไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับช้างมายาวนานตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา บางคนเลี้ยงดูช้างเหมือนเป็นสมาชิกครอบครัว และครั้งหนึ่งยังเคยมีภาพช้างอยู่บนธงชาติไทย ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของช้าง ที่มีต่อวัฒนธรรมไทย

นอกเหนือจากกรณีของประเทศไทยแล้ว เรายังควรให้ความเคารพช้าง เนื่องจากมันเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่มีความฉลาดอย่างยิ่ง และการดำรงชีวิตในโขลงของพวกมันก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์นัก แท้ที่จริงแล้ว เราควรให้ความเคารพสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์ เนื่องจากพวกมันก็มีสิทธิที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันนี้ และสัตว์บางชนิดอยู่บนโลกมาก่อนมนุษย์เสียอีก แต่ทว่าสถานการณ์ในปัจจุบันกลับเปลี่ยนไป ช้างทั้งในเอเชียและแอฟริกาต้องเผชิญกับอันตรายและถูกสังหาร ช้างแอฟริกาจำนวนมากถูกฆ่าเพื่อเอางา นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทย เป็นตลาดลักลอบค้างาช้างผิดกฏหมายที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจำนวนรวมกันราว 20,000 กิโลกรัม ซึ่งคนไทยควรจะรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้
หากประเทศไทยสามารถป้องกันการลักลอบค้างาช้างได้ ก็จะช่วยชีวิตช้างได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงควรให้ประเทศปราศจากการค้างาช้าง และต้องป้องกันไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นเส้นทางผ่านของการลักลอบค้างาช้าง เราจะต้องหยุดความต้องการนำงาช้างมาใช้ทำวัตถุมงคล เช่น พระพุทธรูป หรือเครื่องรางเพื่อบูชาและขายที่วัดหลายแห่ง รวมทั้งการนำงาช้างมาเป็นเครื่องตกแต่งสถานที่ เพราะงาช้างเหล่านั้น ได้มาจากช้างที่ถูกนายพรานฆ่า ไม่ใช่ช้างที่ตายตามธรรมชาติ ถ้าเราลดความต้องการสิ่งของที่ทำจากงาช้างได้ ช้างอีกมากมายก็จะรอดชีวิต

อาตมาร้องขอไปยังพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ที่ต่างก็ทราบกันดีว่าการฆ่านั้นเป็นบาป ดังนั้นขอให้หยุดใช้สิ่งที่ทำมาจากงาช้าง และหยุดซื้อพระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาอื่นๆที่ทำจากงาช้าง ซึ่งจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ และยังส่งผลต่อความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของทวีปอื่นอีกด้วย

ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge
“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับผู้นำทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ในโอกาสอันดีที่ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ช้างแอฟริกา ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทำบุญให้ช้าง” เดกิลา ชุงยัลปา ผู้อำนวยการโครงการ Sacred Earth ของ WWF กล่าว
© WWF Korolczuk Enlarge