Održana panel diskusija na temu „Poslovanje za održivost“Posted on 21 May 2013  | 
Beograd, 21. maj 2013 – WWF – Svetski fond za prirodu u saradnji sa četiri multinacionalne kompanije Coca-Cola, Delhaize Group, IKEA i Telenor danas je organizovao panel diskusiju na temu „Poslovanje za održivost“ gde su učesnici govorili o tome zašto i kako velike korporacije, ali i pojedinci, treba da brinu o svom okruženju i kakvu dobit mogu ostvariti od toga. Prisutni su imali priliku da aktivno diskutuju sa govornicima panela o problemima i rešenjima na ovu temu.

Podaci o neprekidnom nestajanju divljih vrsta biljaka i životinja, očuvanih ekosistema i smanjenju prirodnih resursa, alarmantno upozoravaju da treba preduzeti ozbiljne korake da se ovaj negativni trend zaustavi, i smanji opadanje stope biološke raznovrsnosti na kojoj počiva život na Zemlji. Omogućiti ekonomsku delatnost uz poštovanje ekološkog ograničenja ključno je za održivo stvaranje radnih mesta i održivu ekonomiju. Poslovanje mnogih kompanija direktno zavisi od prirodnih resursa kao što su drvo, voda, metali, fosilna goriva i drugi, a njihove aktivnosti mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Tokom panel diskusije preko 40 učesnika je imalo priliku da direktno razgovara sa predstavnicima kompanija o njihovom načinu poslovanja i primeni inovativnih rešenja za smanjenje uticaja na životnu sredinu.

„Biodiverzitetu, kao “prirodnom kapitalu sveta”, preti ozbiljna opasnost i zajedno sa klimatskim promenama, gubitak biodiverziteta predstavlja najkritičniju globalnu pretnju životnoj sredini i dovodi do značajnih ekonomskih i socijalnih gubitaka. Neophodno je da smanjimo ekološki otisak, odnosno ublažimo uticaj našeg načina života na prirodu. To možemo postići samo svi zajedno kroz saradnju vladinih institucija, organizacija civilnog društva i privatnog sektora“, izjavila je Duška Dimović, direktorka WWF programa za Srbiju.

Mnoge kompanije su shvatile da su prirodni resursi koje koriste ograničeni i počeli su da menjaju svoje poslovanje u skladu sa time. WWF sarađuje sa ovim kompanijama, jer veruje da se kroz saradnju mogu postići značajni rezultati, ali i pružiti dobar primer drugima. Zajedno sa kompanijama WWF razvija takozvana Partnerstva za zaštitu prirode koja su osmišljena za poboljšanje održivosti određenog lanca snabdevanja, za smanjenje ekološkog otiska kompanije i pružanje podrške za promene i inovativna rešenja.

Za više informacija:
Sonja Bađura, sbadjura@wwfdcp.org, 011/33 49479, 063/891 4458
WWF panel diskusija "Poslovanje za održivost"
© WWF Enlarge
WWF panel diskusija "Poslovanje za održivost"
© WWF Enlarge