PetiţieExcelenţei Sale Domnul Traian BĂSESCU, Preşedintele României

Domnului Călin POPESCU-TĂRICEANU, Prim-Ministru al României

                                                                                                         Octombrie, 2006

Salvaţi Parcurile Naţionale din România!

Stimate Domnule Preşedinte,
Stimate Domnule Prim-Ministru,

Dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic este garantat prin Constituţia României. Cu toate acestea, în prezent există numeroase proiecte şi acţiuni care au afectat sau riscă să afecteze iremediabil bogăţiile naturale ale României, în special Parcurile Naţionale şi Naturale. Vă solicit, Domnule Preşedinte şi Domnule Prim-Ministru, să luaţi măsurile necesare pentru stoparea tuturor ilegalităţilor şi agresiunilor asupra naturii şi să garantaţi astfel respectarea Constituţiei.

În scurt timp, România va fi stat membru al Uniunii Europene. Consider că nu există contribuţie mai importantă cu care ţara noastră va îmbogăţi Uniunea Europeană, decât bogăţia naturală:

 • 27 de Parcuri Naţionale şi Naturale; 
 • specii de plante şi animale rare, ameninţate cu dispariţia, al căror statut este periclitat în alte ţări europene; 
 • 30% din populaţiile de carnivore mari din Europa – urşi, râşi, lupi; 
  3 rezervaţii ale biosferei – Delta Dunării, Munţii Retezat şi Munţii Rodnei; 
 • 1073 Km. de Dunăre; 
 • 250,000 ha de păduri virgine – cea mai mare suprafaţă din Europa, după Rusia.

O mare parte a acestor bogăţii naturale se află în Parcurile Naţionale şi Naturale.

În ciuda valorii imense a acestui tezaur natural, există o presiune crescândă şi ameninţări exercitate de dezvoltarea economică haotică, iar Parcurile Naţionale şi Naturale sunt puse în pericol. În prezent, principalele presiuni şi ameninţări la adresa acestor valori naturale sunt: proiectele de dezvoltare care nu ţin cont de conservarea naturii; construcţii ilegale ridicate în ariile naturale protejate; exploatarea ilegală a pădurilor; poluarea; braconajul.

Pentru eliminarea acestor ameninţări şi salvarea Parcurilor Naţionale şi Naturale ale României, vă solicit să luaţi de urgenţă următoarele măsuri:

 • Anchetarea tuturor cazurilor de construcţii ilegale din Parcurile Naţionale, Naturale şi rezervaţii şi refacerea zonelor afectate. 
 • Stoparea braconajului în Parcurile Naţionale, Naturale şi rezervaţii. 
 • Stoparea exploatării pădurilor valoroase din Parcurile Naţionale, Naturale şi din rezervaţii.
 • Promovarea unei iniţiative legislative care să acorde compensaţii proprietarilor de terenuri din Parcurile Naţionale şi Naturale, pentru a menţine bogăţiile naturale ale acestor zone. 
 • Eliminarea din proiectul de lege „Ski în România” a locaţiilor de staţiuni turistice care afectează Parcurile Naţionale. 
 • Alocarea de fonduri pentru administrarea şi dezvoltarea reţelei de arii protejate şi a reţelei Natura 2000.


Semnez Petiţia pentru Salvarea Parcurilor Naţionale şi îmi exprim astfel interesul să susţin campania de protejare a bogăţiilor naturale ale României derulată de WWF Programul Dunăre-Carpaţi România.

Cu deosebită consideraţie,

* petiţia a putut fi semnată electronic în perioada octombrie 2006 - ianuarie 2007, pe durata derulării campaniei.

 • 
	© WWF DCP, Gilbert Colobanea

  Parcul Naţional Ceahlău, România

  Construcţiile ilegale reprezintă doar una dintre problemele care afectează iremediabil Parcurile Naţionale din România.