Съдът: строителството на нова ски инфраструктура в Пирин противоречи на закона | WWF

Съдът: строителството на нова ски инфраструктура в Пирин противоречи на закона

Posted on 30 July 2018    
Най-старите иглолистни гори у нас са в Пирин.
© Alexander Ivanov
Върховният административен съд отмени на първа инстанция решението на правителството от декември 2017 г. за промени в действащия план за управление на Национален парк "Пирин", които отвориха за застрояване до 48% от парка. Делото беше заведено от представители на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и WWF.

Какво се казва в решението на съда?

- Строителството на нови ски писти и прилежащата към тях инфраструктура противоречи на режима на територията по чл. 21 на Закона за защитените територии. Т.е. няма как да строят ски курорти в националните паркове.

- Строителството на водохващания без посочване, че са само за питейни нужди, противоречи на режима на територията, определен от чл. 21 от Закона за защитените територии.

- Преди промените в плана за управление на Национален парк "Пирин" да бъдат приети от Министерски съвет през декември 2017 г., те е трябвало да бъдат подложени на процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, каквито обаче не са били направени. Това се налага, защото те засягат защитени зони и трябва да се приложи европейската Директива за екологична оценка.

Правителството може да обжалва на втора инстанция това решение на съда в 14-дневен срок. Действията на правителството ще са показателни за това дали институцията възнамерява да спазва закона или ще продължи да се поддава на натиска на офшорни компании, които злоупотребяват с националния природен ресурс, коментират природозащитниците.

Това е второто дело тази година, което коалицията „За да остане природа в България“ печели в защита на Национален парк "Пирин". През април 2018 г. съдът отмени решение на министъра на околната среда и водите от март 2017 г. актуализацията на плана за управление на парка да не се подлага на екологична оценка и оценка за степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с границите на парка. Промените във въпросната актуализация предвиждат 12,5 пъти повече застрояване спрямо първоначалния план за управление и сечи върху 60% от територията на националния парк. Делото ще се гледа на втора инстанция през септември 2018 г.

Запознайте се със сегашното решение на Върховния административен съд.
 
Най-старите иглолистни гори у нас са в Пирин.
© Alexander Ivanov Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required