ЕК предложи нови правила за ограничаване на пластмасови продукти за еднократна употреба | WWF
ЕК предложи нови правила за ограничаване на пластмасови продукти за еднократна употреба

Posted on 30 May 2018

WWF приветства предложението и предлага допълнителни мерки.
Предложенията на комисията ще бъдат внесени за приемане в Европейския парламент и Съвета Европа за приемане. Целта е останалите институции да разгледат приоритетно текстовете и да приемат правилата за ограничаване на 10 групи пластмасови продукти за еднократна употреба преди европейските избори през май 2019 г. Инициативата е част от изпълнението на ангажиментите, поети чрез Европейската стратегия за пластмасите. Тя трябва да осигури справянето с разточителната употреба на пластмаси и с пластмасовите отпадъци чрез законодателни действия.

Според WWF предложението е важна стъпка в правилна посока. Но за да се осъществи, то трябва да работи отвъд институциите на ЕС - с адаптиране и приемане на строги и ясни мерки на национално ниво. Трябва също да се включат и други, специфични, национални групи от продукти.

Предложението обхваща пластмасови изделия за еднократна употреба, които варират от контейнери и чаши за храна до изделия за лична хигиена, като ги забраняват, както в случая на сламки и прибори за хранене, или намаляват употребата им, както в случая на контейнери за храни и чаши за напитки. Освен това се въвеждат мерки за повишаване на осведомеността на потребителите относно въздействието върху околната среда на пластмасите за еднократна употреба и се разширява отговорността на производителите да поемат разходите за управление на отпадъците и почистване на морските отпадъци.

Разочароващо е обаче, че изгубеното риболовно оборудване не е обхванато в достатъчна степен от предложението на Комисията. Добър сигнал е, че производителите на риболовни мрежи вече ще трябва да покриват разходите за събиране на стари мрежи, доставени в пристанищните съоръжения. Но засега са предложени само ограничени мерки относно осведомеността на потребителите относно повторната употреба, възможностите за управление на отпадъците и въздействието на морските отпадъци, за да се ограничи количеството на изоставените мрежи в морето. Обикновените действия, като ясното етикетиране на риболовните принадлежности, биха могли да имат значително въздействие върху намаляването на изгубените риболовни съоръжения, като в същото време помагат за предотвратяване на незаконния риболов, тъй като собствениците на риболовните съоръжения могат да бъдат държани отговорни.

Саманта Бърджес, ръководител на отдел Морски политики за Европейския офис на WWF коментира: Въпреки стъпката в правилна посока, пластмасата в нашия океан е глобален проблем, който изисква глобално решение. Насърчаваме ЕС и неговите държави-членки да подкрепят процеса на ООН за премахване на изхвърлянето на пластмаси в океана и да подкрепят приемането на "Парижко споразумение" за световния океан.

WWF настоятелно приканва Европейския парламент и Съвета да повишат амбициите си, да наложат по-ясни цели за превенция и намаляване на отпадъците, за да осигурят равнопоставеност в целия ЕС и да включат допълнителни мерки за намаляване на пластмасовите продукти в  риболовните дейности. Стъпките, предприети в Европейския съюз, ще проправят пътя на други държави в посока на намаляване на замърсяването на океаните и моретата.
70% от отпадъците в океана са от пластмаса.
© Shutterstock / Rich Carey / WWF