По концесията в Пирин няма неясноти, но има злоупотреби | WWF
По концесията в Пирин няма неясноти, но има злоупотреби

Posted on 26 November 2018

Площта на концесията е 99,55хектара, но концесионерът безнаказано ползва цели 165.
По повод изказванията на главния прокурор и коментарите на министъра на околната среда за неясноти по отношение на площта на ски зона "Банско", WWF коментира, че концесионната площ е определена още през 2001 г. и че самото й учредяване е голям компромис с опазването на защитените територии в България.

Концесията в цифри

1075,9 хектара е площта, която е устроена с териториално-устройствения план - ТУП на "Ски-зона с център Банско". Този план обаче не е част от концесията, строежи на такава площ не са предвидени и в плана за управление на Национален парк "Пирин". Докато това е така, няма как да се изграждат ски и съоръжения на площ, по-голяма от изрично разрешената за ски инфраструктура в концесията.

818,46 хектара е частта от горния ТУП, която се намира на територията на националния парк.

99,55 хектара е площта на съществуващото и проектирано с ТУП ново строителство, която е отдадена под концесия на "Юлен АД" през 2001 г. за срок от 30 години по договор между Министерски съвет и Юлен. На тази територия, ясно определена и описана в договора, концесионерът е имал право да построи и управлява ски инфраструктура.

65,789 хектара - това е площта, която фирма Юлен, в нарушение на договора, е използвала и продължава да използва на територия на Национален парк "Пирин" извън границите на концесията. В момента се правят опити тази злоупотреба да бъде узаконена, без нарушителят да бъде санкциониран. Злоупотребата се изразява в строеж на допълнителни писти, на по-широки писти, строеж на ски пътища и на лифтове.

Във връзка с казуса, коалиция "За да остане природа в България", в която участва и WWF, посочва, че европейската Директива за концесиите и българският Закон за концесиите забраняват промяна в договора, а Юлен трябва да върне всички използвани територии над записаните 99,55 ха. Ако прокуратурата е открила нарушения заради незаконно надхвърляне на позволената за ползване площ и по този начин е нанесена щета на националния парк, то трябва да започне разследване за нарушение по чл. 278в от Наказателния кодекс: който противозаконно унищожи или повреди защитена територия или местообитание - предмет на опазване в защитена зона, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. "И дума не може да се отваря за затваряне на очите и преподписване на концесионния договор с нова, по-голяма площ, с милото обяснение, че ще се заплаща по-голямо концесионно възнаграждение", посочват от коалицията.
Държавната земя в Национален парк Пирин може да стане частна - дърветата са изсечени, а на тяхно място са построени лифтове
Държавната земя в Национален парк Пирин може да стане частна - дърветата са изсечени, а на тяхно място са построени лифтове
© Cveta Hristova