WWF akademija za prirodu u poseti Nacionalnom parku Đerdap | WWF
WWF akademija za prirodu u poseti Nacionalnom parku Đerdap

Posted on 05 October 2018

Predstavljeni su obrazovni programi, interaktivna učionica i školske sekcije "Mladih čuvara NP Đerdap".
Donji Milanovac, 5. oktobar 2018. godine  – Učesnici WWF akademije za prirodu okupili su se u Nacionalnom parku Đerdap, jednom od pet zaštićenih područja u kojima se odvija ovaj edukativni program. Predstavljena je saradnja sa Nacionalnim parkom Đerdap, kao i rezultati dvogodišnjeg rada WWF akademije za prirodu, u kojoj su učestvovale četiri škole iz Donjeg Milanovca, Kladova, Majdanpeka i Podvrške.
 
Akademija je deo regionalnog projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ i okuplja nastavnike i učenike iz cele Srbije i osnažuje ih za aktivno učešće u zaštiti prirode i promovisanje zaštićenog područja iz kojeg dolaze.
 
Rad sa decom nam je veoma bitan, jer su oni budući lideri i donosioci odluka u oblasti zaštite prirode i životne sredine. Kroz Akademiju za prirodu učimo ih značaju njihovog zaštićenog područja, kako bi se povezali sa njim i postali njegovi čuvari. Istovremeno, želimo da zaštićena područja budu prepoznata kao obrazovni centri, koja će posećivati ne samo deca, već i studenti i svi koji žele na interaktivan i kreativan način da se upoznaju sa njihovim prirodnim, kulturnim i istorijskim vrednostima“, izjavio je direktor WWF Adria Deni Porej.
 
Nacionalni park Đerdap jedan je od glavnih partnera WWF-a na ovom projektu. Razvoj kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima nezamisliv je bez jačanja njihove obrazovne funkcije i saradnje sa lokalnom zajednicom, istakao je direktor Nacionalnog parka Đerdap Lazar Mitrović.
 
„Intenzivno radimo na osmišljavanju novih obrazovnih programa i svake godine predviđamo sredstva za to. Potpisali smo Sporazume o saradnji sa školama, formirali sekciju „Mali čuvari Nacionalnog parka Đerdap“ u Predškolskoj ustanovi „Marija Munćan“ i „Mladi čuvari NP Đerdap“ u Osnovnoj školi „12. septembar“ iz Majdanpeka. Osmislili smo i bojanku NP Đerdap, a u saradnji sa Dunavskim centrom za kompetenciju kompletno smo opremili interaktivnu učionicu. Ponosni smo na te rezultate i zahvalni smo WWF-u na pomoći u kreiranju novih obrazovnih programa i didaktičkih materijala“, izjavio je Mitrović.  
 
WWF akademija za prirodu počela je sa radom 2016. godine i do sada je u njenim aktivnostima učestvovalo preko dve hiljade dece i stotinu nastavnika iz 20 škola iz pet zaštićenih područja u Srbiji, Nacionalnih parkova Đerdap, Fruška gora, Tara, Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje i Predela izuzetnih odlika Avala.
 
Učesnici Akademije za prirodu u NP Đerdap
© Milica Milović Kinoli
Deca učestvuju u obrazovnim programima NP Đerdap.
© Milica Milović Kinoli
Direktor WWF Adria Deni Porej
© Milica Milović Kinoli
Prezentacija obrazovnih programa
© Milica Milović Kinoli