Studija o potencijalima i koracima za kreiranje turističkih ponuda zasnovnih na posmatranju divljih životinja u Nacionalnom parku Tara | WWF
Studija o potencijalima i koracima za kreiranje turističkih ponuda zasnovnih na posmatranju divljih životinja u Nacionalnom parku Tara

Posted on 17 September 2018

U okviru projekta „Posmatranje  medveda u Nacionalnom parku Tara“, WWF Adria predstavlja studijuIstraživanje tržišta i potencijala za održivo posmatranje mrkog medveda u Nacionalnom parku Tara u Srbiji“ koja daje uvid u funkcionisanje takozvanog visoko kvalitetnog widlife turizma – turizma zasnovanog na posmatranju divljih životinja. Studiju (koje možete preuzeti sa desne strane) je uradio Džek Delf, iskusni konsultant iz Velike Britanije koji je radio na kreiranju sličnih ponuda širom sveta.
 
Nacionalni park Tara predstavlja retko stanište mrkog medveda u Evropi. Kako bi se populacije ove ugrožene vrste sačuvale od krivolova i uništenja staništa usled urbanizacije planinskih predela, neophodno je pronaći novi vid približavanja prirode i ljudi.
 
Program koji WWF Adria sprovodi zajedno sa JP „Nacionalni park Tara“ zasniva se na kreiranju turističke ponude koja kao aktivnosti nudi posmatranje medveda, ali i druge aktivnosti bazirane na zaštiti prirode u kojima gosti direktno učestvuju, kao što su prihrana i posmatranje divokoza, praćenje populacije štetnih šumskih insekata, održavanje planinarskih staza i drugih infrastrukturnih elemenata, i sl.
 
Osim toga, kako bi gosti upoznali i lokalnu zajednicu i domaću kulturu i tradiciju, u ponudi su i planinarenje, kajaking, kulinarski časovi, rad na razboju, izrada suvenira i slično, a u osmišljavanju ovih aktivnosti učestvuje upravo lokalna zajednica. Na taj način, meštani nacionalnog parka i okolnog područja mogu da ostvare ekonomsku i društvenu dobrobit kroz očuvanje i promovisanje svojih prirodnih vrednosti.
 
„Turisti žele da plate za jedinstveno iskustvo posete novoj destinaciji, žele da se povežu sa lokalnom zajednicom u koju dolaze, ali isto tako žele da znaju da će novac koji potroše delom biti utrošen u zaštitu prirode i u razvoj mesta u koje dolaze. Ovi turisti žele da upoznaju domaćine, spremaju i jedu lokalne specijalitete i odsedaju u malim, privatnim smeštajima, što visoko kvalitetan turizam čini održivijim u odnosu na masovni turizam, a Nacionalni park Tara je jedinstvena destinacija gde je ovakav vid turizma moguć“, navodi Vesna Maksimović, koordinatorka projekta u Srbiji.
 
Studija opisuje konkurentsku analizu 32 međunarodne ponude za posmatranje medveda i ostalih divljih životinja u Evropi u 2018. godini, upoređujući destinacije, sadržaj ponuda, prosečne cene paketa po danu, standard smeštaja, vremensko trajanje prevoza, sezonska uslovljenost, trajanje ponuđenih programa, profil posetilaca, veličina grupa i primeri cena za posmatranje medveda.
 
Uz konsultacije sa lokalnom zajednicom na radionici u Bajinoj Bašti u novembru protekle godine, urađene su i SWOT (snaga, slabosti, mogućnosti, pretnji) i PEST (politički, ekonomski, društveno-kulturni i tehnološki faktori) analize NP Tara kako bi se na participativan način utvrdili potencijali koje ovaj vid turizma može doneti Nacionalnom parku Tara i lokalnom stanovništvu.
 
Studija daje i ključne zaključke koji se odnose na standard usluga i kreiranje turističkog iskustva u Nacionalnom parku Tara, koji uključuju specijalizovane objekte za posmatranje medveda i njihov sadržaj, stručne interpretatore / vodiče u prirodi, potencijalne aktivnosti za posetioce zasnovane na zaštiti prirode i na lokalnoj kulturi i tradiciji, uz osvrt na međunarodne sporazume koji se odnose na wildlife turizam i zaštitu prirode u kontekstu održivog razvoja.
 
Rezultati prikazani u ovoj studiji mogu da posluže kao putokazi upravljaču nacionalnog parka i lokalnim biznisima za sprovođenje aktivnosti posmatranja i zaštite mrkog medveda i ostalih divljih životinja u NP Tara, ali se mogu koristiti i u drugim zaštićenim područjima koja žele da kreiraju nove turističke ponude zasnovane na posmatranju divljih životinja, u Srbiji ali i u svetu”, navodi Maksimovićeva.
 
Studija „Istraživanje tržišta i potencijala za održivo posmatranje mrkog medveda u Nacionalnom parku Tara u Srbiji“ izrađena je u okviru WWF-ovog regionalnog programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ koji je započet u oktobru 2015. godine i trajaće do oktobra 2019. godine, a finansira ga Švedska međunarodna razvojna agencija – Sida.
 
VIdikovac Banjska stena
© Marko Slapnik
Vesna Maksimović - koordinatorka projekta
© WWF
Mrki medved
© NP Tara