Od ove srede živimo na dug! | WWF
Od ove srede živimo na dug!

Posted on 30 July 2018

U sredu, 1. avgusta, svet ulazi u ekološki dug - dan u godini kada potrebe čovečanstva prema prirodi premaše ono što ekosistemi planete Zemlje mogu u toj godini obnoviti.
Beograd, 30. jul 2018. godine – U sredu, 1. avgusta, svet ulazi u ekološki dug, najavljuje Mreža za globalni ekološki otisak (Global Footprint Network, GFN). Dan ekološkog duga je onaj dan u kalendarskoj godini kada potrebe čovečanstva prema prirodi premaše ono što ekosistemi planete Zemlje mogu u toj godini obnoviti. 
 
Taj dan, koji se ove godine obežava najranije otkako se vrše merenja (1997. godine bio je krajem septembra), simbolično prikazuje uticaj ljudskih aktivnosti na prirodu i njene resurse. Prema GFN-u, za trenutne potrebe čovečanstva koristimo prirodne resurse 1,7 puta brže nego što ekosistemi mogu da se regenerišu. Dakle, globalno koristimo 1,7 planeta, a imamo samo jednu.
 
„Činjenica da se ovaj dan svake godine pomera unapred govori nam da se i dalje prema planeti ne ponašamo odgovorno! Živimo od sve veće pozajmice koju uzimamo s računa bolje budućnosti  svoje dece“, ističe Deni Porej, direktor WWF Adrije. „Prema WWF-ovom Izvještaju o živoj planeti, sve zemlje u našoj regiji žive iznad svojih prirodnih kapaciteta. To dokazuju i podaci GFN-a o ekološkom otisku, koji se mere u globalnim hektarima (ghe). To je jedinica za merenje naših zahteva prema Zemlji (ekološki otisak) i sposobnosti Zemlje da udovolji našim zahtevima (biokapacitet). Prema tim podacima Slovenija predvodi u našoj regiji s najvećim ekološkim otiskom i prva ulazi u ekološki dug 12. maja. Slede je Hrvatska (19. juna), Crna Gora (29. juna), Bosna i Hercegovina (6. jula), Makedonija (19. jula) i Srbija (30. jula)“, kaže Porej, dodajući da najkasnije u dug ulazi Albanija, 14. oktobra.
 
Budući da naše potrebe sve više prevazilaze mogućnosti planete da se regeneriše, na šta dodatno utiču posledice klimatskih promena, Dan ekološkog duga je snažan podsetnik na hitne akcije koje pojedinci i zemlje moraju preduzeti kako bi zaštitili šume, okeane, slatkovodne resurse, biljni i životinjski svet, i na taj način pomoći u ostvarivanju održivog razvoja. Ideje kako promeniti svoj otisak mogu se pronaći na stranici GFN-a i WWF Adrije.
 
Do 2020. godine moramo definisati ključne obaveze i akcije kojima ćemo u narednoj deceniji preokrenuti trend gubitka prirode i pomoći u osiguravanju zdravlja i dobrobiti ljudi i naše planete.
 
Dodatne informacije, ideje kako promeniti svoj otisak i on-line kalkulator za lični ekološki otisak:
www.overshootday.org
 
Službeni hashtag kampanje na društvenim mrežama: #movethedate
 
Za dodatne informacije: Vesna Maksimović, WWF koordinatorka projekta, +381 63 8 999 710, 011 30 33 753; vmaksimovic@wwfadria.org
GFN-ov prikaz po zemljama kada u 2018. godini ulaze u dug (c) Global Footprinet Network
GFN-ov prikaz po zemljama kada u 2018. godini ulaze u dug
© Global Footprinet Network
Dan ekološkog duga ove godine se obeležava ranije nego ikad (c) WWF
Dan ekološkog duga ove godine se obeležava ranije nego ikad
© WWF
Ljudi svojim aktivnostima utiču na stanje Zemlje (c) WWF
Ljudi svojim aktivnostima utiču na stanje Zemlje
© WWF
Pomeranje datuma kada ulazimo u ekološki dug posledica je i klimatskih promena (c) WWF
Pomeranje datuma kada ulazimo u ekološki dug posledica je i klimatskih promena
© WWF