Екип на WWF откри 100 малки чиги край с. Ветрен | WWF

Екип на WWF откри 100 малки чиги край с. Ветрен

Posted on
13 July 2018
Изследователски екип на WWF откри близо 100 малки чиги, излюпени през ранната пролет на тази година. Учените се натъкнаха на рибките в река Дунав край силистренското село Ветрен още в първата седмица от своята експедиция, посветена на проучване на естественото размножаване на есетрите. От екипа увериха, че всички рибки са маркирани, измерени, взета им е генетична проба и са пуснати обратно в реката.

Есетровите риби в река Дунав са критично застрашени. От началото на века се забелязва катастрофален спад в числеността им. От всичките шест вида есетрови риби в реката, два се смятат за изчезнали, а останалите са под сериозна заплаха. Някогашните властелини на Дунав днес се срещат единствено в българския, румънския, украинския и малка част от сръбския участък на втората най-дълга европейска река. За да подпомогне опазването на вида през 2014-а и 2015-а година WWF стана първата природозащитна организация, която извърши зарибяване на Дунав като пусна в басейна на реката над 50 000 есетрови риби.

„Но високата численост на чигите тази година е колкото радваща, толкова и тревожна“, коментира експертът на WWF Стоян Михов. Той обясни, че струпването на есетричките на едно малко място се дължи на унищожаването на източната част от хранителния им хабитат. „През пролетта кораб-дълбачка за баластра от дъното напусна определеното си петно за добив и навлезе в мястото за хранене на младите есетрови риби, унищожавайки дънната екосистема и част от основното място за риболов на местните рибари“, разказа още Михов. Тогава WWF сигнализира компетентите институции, но един ден преди назначената инспекция дълбачката беше преместена и комисията не установи нарушения.

Сега предстои изследователският екип да картира подробно мястото за хранене и да направи анализ. За разлика от миналата година обаче към момента няма установени други есетрови риби – малки моруни и пъструги, а броят и числеността на съпровождащите видове е изключително нисък. Според експретите на WWF това е още един признак за нарушената екосистема в района.