นากถูกคุกคามหนัก หลังความต้องการเลี้ยงในบ้านเพิ่ม | WWF
นากถูกคุกคามหนัก หลังความต้องการเลี้ยงในบ้านเพิ่ม

Posted on 11 June 2018

TRAFFIC เผยความต้องการนำตัวนากมาเป็นสัตว์เลี้ยงมีเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา พบ 70% เป็นการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์
การศึกษาจาก TRAFFIC-IUCN Otter Specialist Group เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน ที่ผ่านมา พบว่ามีการโพสต์โฆษณาเพื่อซื้อขายตัวนากผ่านทางโลกออนไลน์ถึง 560 ครั้ง และมีตัวนากถูกขายไปแล้วเฉลี่ยกว่า 960 ตัว จากการเก็บข้อมูล 4 ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และไทย โดยในไทยมีโพสต์เสนอขายนาก สูงถึง 80 ชิ้น และพบตัวนากที่ถูกขายไปถึง 204 ตัว ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ รายงานยังกล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศหลักของต้นทางในการลักลอบค้าตัวนากทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยการศึกษาพบว่าในช่วงปี 2559-2560 มีการจับกุมผู้ลักลอบค้านากได้มากที่สุด ถึง 5 ครั้ง และตรวจยึดนากที่ยังมีชีวิต ถึง 35 ตัว 

โดยนากถือเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมาย ถูกจัดอยู่ในสถานภาพที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU) ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species)  การลักลอบค้า หรือการนำมาเลี้ยงไว้ในบ้านจึงเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 
นากถูกคุกคามหนัก หลังความต้องการเลี้ยงในบ้านเพิ่ม
© TRAFFIC
นากถูกคุกคามหนัก หลังความต้องการเลี้ยงในบ้านเพิ่ม
© TRAFFIC
ข้อมูลการค้านากผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
© TRAFFIC