เต่าบึงดำลายจุดกว่า 10,000 ตัวถูกลักลอบค้า ช่วงสองปีที่ผ่านมา | WWF
เต่าบึงดำลายจุดกว่า 10,000 ตัวถูกลักลอบค้า ช่วงสองปีที่ผ่านมา

Posted on 07 June 2018

งานวิจัยเผย เต่าบึงดำลายจุดกว่า 10,000 ตัวถูกลักลอบค้า ช่วงสองปีที่ผ่านมา
ผลการศึกษาของ TRAFFIC ที่ประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า  ในช่วงเมษายน พ.ศ. 2557 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2559 มีการจับกุมผู้ค้าเต่าบึงดำลายจุดทั้งหมด 53 ครั้ง และพบเต่าบึงดำลายจุดที่ยังมีชีวิต ถึง 10,321 ตัว  ทำให้จำนวนการจับกุม และจำนวนเต่าที่ตรวจจับได้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 

เต่าบึงดำลายจุดที่เคยถูกนำมาเป็นอาหารในอดีต ปัจจุบันกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น จึงทำให้เต่าชนิดนี้เป็นที่ต้องการสำหรับผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยมีการค้าขายทั้งในตลาดเอเชียและตลาดออนไลน์ เส้นทางของการลักลอบส่งออกเต่าบึงดำลายจุด เริ่มต้นจากอินเดีย บังกลาเทศ และ ปากีสถาน ผ่านมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วส่งต่อไปยังจุดหมายอย่างฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ โดยนักวิจัยกล่าวว่า อินเดีย เป็นประเทศที่มีตัวเลขการจับกุมสูงสุด ถึง 29% ของจำนวนเต่าทั้งหมด ตามด้วยฮ่องกงที่มีสถิติสูงเป็นอันดับสอง นอกจากนี้ ครึ่งหนึ่งของเต่าที่ถูกจับได้ตั้งแต่พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังการลักลอบการค้าสัตว์ตามสนามบินต่างๆ ซึ่งผู้ลักลอบมักใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด

การศึกษาเรื่องเต่าดำลายจุดนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Wildlife Reserves Singapore (WRS) เนื่องในวันเต่าโลก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ปัจจุบันเต่าบึงดำลายจุด เป็นหนึ่งในรายชื่อห้ามซื้อขาย ตามบัญชีของ CITES และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย ทำให้การซื้อขายในประเทศไทย เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
เต่าบึงดำลายจุด
© TRAFFIC
ข้อมูลการลักลอบค้าเต่าบึงดำลายจุดในเอเชีย
© WWF-Thailand