กัมพูชาเผย โลมาแม่น้ำโขงเพิ่มจำนวน | WWF
กัมพูชาเผย โลมาแม่น้ำโขงเพิ่มจำนวน

Posted on 01 June 2018

WWF และ รัฐบาลกัมพูชา ประกาศโลมาแม่น้ำโขงเพิ่มจำนวนขึ้นแล้ว ในระยะเวลา 2 ปีทีผ่านมา
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล และรัฐบาลกัมพูชา ประกาศด้วยความยินดีว่า จำนวนของโลมาแม่น้ำโขง ได้เพิ่มจำนวนขึ้นจาก 80 ตัว เป็น 92 ตัวแล้ว ในระยะเวลา 2 ปีทีผ่านมา นับเป็นการเพิ่มจำนวนขึ้นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการสำรวจอย่างต่อเนื่องตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมา

โดยปัจจัยหลักที่ทำให้จำนวนของปลาโลมาแม่น้ำโขงเพิ่มจำนวนได้ในครั้งนี้ เกิดจากความเข้มงวดของหน่วยพิทักษ์แม่น้ำในการตรวจตราเส้นทางแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันการลักลอบใช้อวนจับปลาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดโลมาชนิดนี้ขึ้นมาด้วย ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีอวนที่ถูกยึดรวมเป็นความยาว 358 กิโลเมตร หรือยาวเป็นสองเท่าของระยะทางในลำน้ำช่วงที่เป็นที่อยู่อาศัยของโลมาแม่น้ำโขง

Seng Teak ผู้อำนวยการ WWF กัมพูชา กล่าวว่า “หลังจากที่เราทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายปี เรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า เราสามารถหยุดยั้งการสูญพันธุ์ของโลมาชนิดนี้ได้ ต้องขอบคุณความพยายามร่วมกันระหว่างรัฐบาล ทีมงาน WWF อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเรือนักท่องเที่ยว ก็มีส่วนสำคัญสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้  ด้วยการให้ความร่วมมือในการสอดส่องและรายงานการลักลอบใช้อวน และรายงานให้หน่วยงานได้รับทราบ”

จากข้อมูลการสำรวจและรายงานเกี่ยวกับจำนวนของโลมาอิรวดีครั้งแรกเมื่อปี 1997 พบว่ามีโลมาอิรวดีประมาณ 200 ตัว อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง และจำนวนก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการทำประมง และการสูญเสียที่อยู่อาศัย จนทำให้มีจำนวนเหลือเพียง 80 ตัวจากการสำรวจในปี 2015

แม้อัตราการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะมีเพียง 10% แต่มีหลายปัจจัยที่สนับสนุนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นในระยะยาว อาทิ จำนวนโลมที่มีสุขภาพดีในระยะยาว อัตราการรอดชีวิตของโลมาโตเต็มวัย จำนวนที่เพิ่มขึ้นของลูกโลมา และการตายที่ลดลง โดยมีโลมาตายเพียงสองตัวในปี 2017 ลดลงจาก 9 ตัวเมื่อปี 2015 และเกิดใหม่ถึง 9 ตัวในช่วงสามปีที่ผ่านมา

โลมาแม่น้ำโขงเป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำโขง และการเพิ่มจำนวนของโลมา ก็เป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับผู้คนหลายล้านคนที่อาศัยลำน้ำแห่งนี้ในการดำรงชีวิต เรามีความยินดีกับข่าวนี้ ขณะเดียวกันก็ต้องเข้มงวดขึ้นเป็นสองเท่าในการปกป้องโลมาไว้ เพื่ออนาคตและชุมชนที่อยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขง

โลมาแม่น้ำโขง รู้จักในชื่อ โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตร ด้วยหัวที่กลมเกลี้ยงเหมือนบาตรพระ และหน้าตาที่ดูยิ้มแย้มอยู่เสมอ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมและหลงรักโลมาชนิดนี้กันถ้วนหน้า เราสามารถชมโลมาอิรวดีในธรรมชาติ โดยการล่องเรือไปที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งอาศัยของโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ได้มีการประกาศโครงการอนุรักษ์โลมาอริวดีในทะเลสาบสงขลาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก เพราะคาดว่าหากไม่เริ่มการอนุรักษ์อย่างจริงจัง โลมาอิรวดีอาจจะสูญพันธุ์ไปจากทะเลสาบสงขลาใน 3 ปีข้างหน้า
 
กัมพูชาเผย โลมาแม่น้ำโขงเพิ่มจำนวน
© WWF-Greater Mekong