Završena druga WWF akademija za prirodu | WWF
Završena druga WWF akademija za prirodu

Posted on 28 May 2018

U Nacionalnom parku Tara održan završni događaj za 10 osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije.
Nacionalni park Tara – WWF, svetska organizacija za prirodu, okupila je na Kaluđerskim barama u Nacionalnom parku Tara nastavnike i učenike iz 10 osnovnih i srednjih škola, koji su proteklih osam meseci promovisali svoje zaštićeno područje.
 
WWF je za polaznike Akademije za prirodu u oktobru prošle godine organizovao obuku u Istraživačkoj stanici Petnica, nakon čega su učenici i nastavnici postali ambasadori pet zaštićenih područja u Srbiji -   nacionalnih parkova Tara, Đerdap i Fruška gora, Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje i Predela izuzetnih odlika Avala.
 
U saradnji sa upravljačima zaštićenih područja, ambasadorske škole su sprovodile projekte u okviru kojih su organizovale časove u prirodi, izložbe, sportske događaje, vršnjačku edukaciju, snimali kratke filmove i druge aktivnosti, sa ciljem da bolje upoznaju biološku raznovrsnost zaštićenog područja iz kojeg dolaze, a istovremeno ga i promovišu.
 
Za dve godine trajanja WWF akademije za prirodu, zaštićena područja u Srbiji dobila su 20 ambasadorskih škola. Želeli smo nastavnicima i đacima da pokažemo drugačiji način učenja o prirodi, pre svega kroz boravak u njoj. Cilj je bio da bolje upoznaju svoje zaštićeno područje i njegove karakteristike i vrednosti. Na taj način postaju odgovorni prema prirodi i njeni ambasadori. Nadamo se da će učenike, koji su prošli našu Akademiju, zaštita prirode privući i kao njihovo buduće zanimanje, izjavila je Sonja Bađura, zadužena za obrazovne programe u WWF - u.
  
WWF akademija za prirodu je deo velikog regionalnog projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, koji je započet u oktobru 2015. i trajaće do oktobra 2019. godine, a finansira ga Švedska međunarodna razvojna agencija.
 
 
Učesnici Akademije u Nacionalnom parku Tara
© Milica Milović Kinoli
Prezentacija školskih projekata u okviru Akademije
© Milica Milović Kinoli
Šetnja do vidikovca
© Milica Milović Kinoli