Povećanje procenta zaštićenih područja u Srbiji ide sporo | WWF
Povećanje procenta zaštićenih područja u Srbiji ide sporo

Posted on 22 May 2018

Srbija se obavezala da će do 2020. povećati procenat ukupne teritorije pod zaštitom na 17 odsto.
Beograd, 22. maj 2018. godine – Međunarodni dan biodiverziteta Ujedinjene Nacije ustanovile su 1992. godine u Rio de Žaneiru na Samitu o zaštiti životne sredine i održivom razvoju, kako bi se ukazalo na ugroženost živog sveta na planeti i značaj njegovog očuvanja.
 
Srbija je 2006. godine potpisala Međunarodnu konvenciju o zaštiti biodiverziteta, čime se obavezala da će do 2020. godine povećati ukupnu površinu teritorije pod zaštitom na 17 odsto. Trenutno, zaštićena područja u našoj zemlji obuhvataju oko 6,7 odsto i to je procenat koji se iz godine u godinu ponavlja.
 
Srbija je jedan od centara biodiverziteta u Evropi koji moramo sačuvati, prvenstveno proglašenjem novih zaštićenih područja i boljim upravljanjem postojećim. Već godinama je samo 7 odsto Srbije zaštićeno i dovodi se u pitanje da li ćemo za dve godine uspeti da dostignemo planiranih 17 odsto, u skladu sa obavezama vezanim za Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti. Istovremeno, zabrivanjava što u postojećim zaštićenim područjima nailazimo na probleme kao što su izgradnja mini hidroelektrana, nedovoljno kontrolisan ribolov i ilegalna gradnja. Ukoliko ne pronađemo adekvatna rešenja za prekomerno korišćenje prirodnih resursa, pitanje je kakva je budućnost zaštićenih područja u Srbiji“, ističe direktorka WWF programa u Srbiji Duška Dimović.

Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost predstavlja raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema i ima direktan uticaj na život svih ljudi. Svet se decenijama suočava sa ubrzanim nestankom vrsta i staništa, prvenstveno zbog ljudskih aktivnosti.
 
Istraživanja WWF-a pokazuju da će se do kraja ove decenije životinjski i biljni svet smanjiti za čak 67% u odnosu na brojnost od pre pola veka. Samo populacija slatkovodnih riba od 1970. godine smanjila se za čak četiri petine.

WWF – Svetska organizacija za prirodu u Srbiji radi na projektima „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ i  „Život za dunavske jesetre“, u okviru kojih se bavi zaštitom divljih životinjskih vrsta, prvenstveno mrkog medveda i jesetri, kao i na uspostavljanju Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“.  
 
Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje
© WWF
Mrki medved
© NP Tara
Jesetra
Jesetra
© WWF