Енергийните министри от ЕС ще обсъдят европейските цели за възобновяема енергия и енергийна ефективност на неформална среща в София | WWF
Енергийните министри от ЕС ще обсъдят европейските цели за възобновяема енергия и енергийна ефективност на неформална среща в София

Posted on 19 April 2018

Страните-членки трябва да подкрепят по-високи цели за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.
На неформално заседание на 19 април в София, министрите на енергетиката от Европейския съюз ще обсъдят европейските целите за възобновяема енергия и енергийна ефективност за 2030 г., както и механизмите и регламентите за тяхното прилагане и постигане.

"Подкрепата за по-високи цели за 2030 г. е от съществено значение за стартиране на процеса за привеждането на европейските климатични и енергийни цели в съответствие с Парижкото споразумение. Лидерите на ЕС вече се съгласиха, че до края на годината ще финализират новата дългосрочна стратегия в областта на климата, за да се постигнат целите от Париж. Ако държавите-членки понастоящем се ангажират с по-високи цели за възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност за 2030 г., те ще докажат, и ще дадат ясен сигнал на бизнеса, че действия в областта на климата са мерки които ЕК ще подкрепя в дългосрочен план.“, коментира Имке Любке, ръководител на отдел "Климат и енергия" в Европейския политически офис на WWF

Целта на срещата в София е държавите-членки да надградят нарастващата подкрепа за поддържането на фокуса за Парижкото споразумение  и да увеличат подкрепата в областта на климата чрез стимулиране на ВЕИ и енергийната ефективност. Официалният Съвет на министрите по енергетика в началото на юни ще бъде последната възможност за достигане на по-високите цели повишаване на тази политическа амбиция.

„Към днешна дата на всички е ясно, че дискусията се премества и фокусира в по-дългосрочен план от целите за 2030 г. Имено затова WWF, но и гражданското общество в България, дава своята силна подкрепа за реформите в ЕС и по-конкретно в политиката на Съюза в областта на климата и енергетиката, които в крайна сметка, ще доведат до стимулиране на икономическия растеж, ще спомогнат за развитието на нови модерни зелени работни места. Ще защитят околната среда и ще насърчат устойчивостта. Не на последно място, ще подобрят здравния статус и благосъстоянието на хората“, заяви Георги Стефанов, ръководител програма „Климатични промени и Зелена икономика“ към WWF България.

WWF подкрепя въвеждането на цели за енергоспестяване от най-малко 40%  и за възобновяема енергия от най-малко 45% за 2030 г., за да се осигури максимална полза за европейските граждани и да се помогне на ЕС да приеме Парижкото споразумение.

Допълнително информация:

Директивите за възобновяемата енергия и енергийната ефективност и техните цели за 2030 г. предстои да бъдат финализирани в тристранни дискусии между Съвета на ЕС, ЕК и Парламента. Първоначалните целеви нива от - 27% ВЕИ и 30%  енергийна ефективност - бяха договорени от държавните глави на ЕС преди да бъде подписано по-амбициозното Парижко споразумение за изменението на климата. Противоречието е, че Европейският парламент подкрепя цели от 35% и за двете сфери, а Съветът на ЕС се придържаше към първоначалните нива. Това означава, че Съветът не е в съответствие с ангажиментите на ЕС в Париж за климата, което отслабва и цялата позиция на ЕС.

Някои държави-членки, като Швеция и Франция, обаче сега подкрепят по-високи цели. Нещо повече, миналия месец държавните и правителствени ръководители на ЕС призоваха и се съгласиха, че ЕК ще изготви нова дългосрочна стратегия на ЕС в областта на климата, в съответствие с Парижкото споразумение, която да бъде одобрена в  началото на 2019 г.

 
Renewable energy
© Global Warming Images / WWF