Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України | WWF

Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України

Posted on
15 June 2015
Публікація присвячена аналізу лісового законодавства України та практики управління лісовим сектором в аспекті збереження біорізноманіття та природних екосистем і розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства, нормативних актів та їх практичного застосування.
 
У публікації проаналізовані міжнародні вимоги та рекомендації відносно збереження біорізноманіття загалом та лісового біорізноманіття, включаючи вимоги ратифікованих Україною міжнародних конвенцій, резолюцій Міністерських конференцій із захисту лісів у Європі, критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового господарства, загальноєвропейських практичних рекомендацій щодо сталого ведення лісового господарства.
 
Вимоги міжнародних конвенцій проаналізовані з точки зору їх відображення у законодавстві України. Наведений опис нових концептуальних засад природоохоронної справи й сучасних форм територіальної охорони природи, що сформовані та використовуються у Європі, проаналізовано стан природоохоронної справи та законодавства Україні в аспектіїх відповідності сучасним концептуальним засадам та законодавчим актам ЄС.
 
Надані рекомендації щодо вдосконалення природоохоронного законодавства та окремих законів, а також їх адаптації до законодавства ЄС. У Глосарії наприкінці цієї роботи наведені основні терміни, визначення та поняття, у т.ч. відсутні в законодавчих актах України, із посиланням на джерела.
 
Публікація буде корисною для експертів і керівників лісової галузі, охорони природи, а також для біологів, екологів, студентів відповідних спеціальностей, працівників державних органів та активістів громадського сектору.