Անտառի տրանսֆորմացիայի ծրագրի գրքույկ | WWF

Անտառի տրանսֆորմացիայի ծրագրի գրքույկ

Posted on
12 August 2014
Այս գրքույկում ներկայացված է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի նկարագրությունը: Ծրագիրը Հայաստանում իրականացնում է WWF hայաստանյան մասնաճյուղը: