มูลนิธิลีโอนาร์โด ดิคาปริโอมอบเงิน 3 ล้านดอลล่าสหรัฐฯเพื่อสนับสนุน WWF | WWF

มูลนิธิลีโอนาร์โด ดิคาปริโอมอบเงิน 3 ล้านดอลล่าสหรัฐฯเพื่อสนับสนุน WWF

Posted on
22 November 2013

มูลนิธิลีโอนาร์โด ดิคาปริโอมอบเงินจำนวนสามล้านดอลล่าสหรัฐฯให้กับ WWF ในงานครบรอบสามปีการประชุมเสือโลก เป็นสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีเพื่อช่วยเพิ่มประชากรเสืออีกเท่าหนึ่งของจำนวนที่มีทั้งหมดในประเทศเนปาล ภายในปี 2566 ซึ่งถือเป็นปีเสือตามปฏิทินนักษัตรจีน


WWF ร่วมมือกับรัฐบาลเนปาล และองกรชุมชนท้องถิ่น Terai Arc จะนำเงินทุนที่ได้มาช่วยสร้างความมั่นคงให้กับหน่วยลาดตระเวณ ปกป้องพื้นที่สืบพันธุ์ของเสือ ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ตลอดจนการขยายพื้นที่อยู่อาศัยของเสือ และควบคุมปริมาณประชากรเสือไปด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จากการความช่วยเหลือของมูลนิธิลีโอนาร์โด ดิคาปริโอครั้งก่อน ส่งผลให้เห็นว่าเงินช่วยเหลือประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนประชากรจาก 18 ตัว เป็น 50 ตัว ที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติบาร์เดีย ในเขตเตไร

เงินช่วยเหลือที่ได้ มาจากการประสบความสำเร็จในการจัดงานประมูลเพื่อการกุศล Christie’s ครั้งที่ 11 โดยลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ สร้างมูลค่าการประมูลสูงถึง 38.8 ล้านดอลล่าสหรัฐฯในคืนเดียว เป็นที่รู้กันว่า ดิคาปริโอเป็นนักแสดงที่มีความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ในปี 2553 ดิคาปริโอร่วมมือกับ WWF ในเคมเปญ Save Tigers Now (http://www.savetigersnow.org/) ซึ่งเป็นแคมเปญเพื่อกระตุ้นบุคลลทางการเมือง ภาคเศรษฐกิจ และภาคประชาชนเพื่อช่วยกันปกป้องเสือที่มีอยู่ตามธรรมชาติ


ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ สมาชิกบอร์ด WWF ได้แสดงความกังวลต่อประชากรเสือที่มีตามธรรมชาติ โดยกล่าวว่า “ประชากรเสือทั้งโลกตอนนี้เหลืออยู่เพียง 3,200 ตัว เนื่องมากจากการรุกล้ำเขตที่อยู่อาศัยของเสือ และอัตราการล่าเสือแบบผิดกฎหมายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ WWF ร่วมมือกับรัฐบาลเนปาล และองกรชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อต่อสู้กับอาชญากรเหล่านี้ด้วย”
“ผมหวังว่าเงินช่วยเหลือที่ได้มอบให้ จะช่วยให้ทั้งสามฝ่ายบรรลุเป้าหมายการเพิ่มประชากรเสือในธรรมชาติที่วางไว้ ผมอยากแสดงความขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่มูลนิธิของเราได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมประมูลในงาน Christie’s ที่ร่วมกันระดมทุนเพื่อการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการสร้างค่ำคืนแห่งความทรงจำครั้งนี้”


ขณะเดียวกัน คาร์เตอร์ โรเบิร์ต ประธานและซีอีโอ  WWF ได้แสดงความขอบคุณดิคาปริโอ และมูลนิธิของเขาที่มีส่วนร่วมในการอนุรัษ์ธรรมชาติไว้


“การที่ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอได้ออกมาท้าทาย โดยการแสดงพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการฟื้นฟูประชากรเสือ และที่อยู่อาศัยของมันถือเป็นหนึ่งเรื่องที่สร้างความหวังที่ดีที่สุดในโลก”

“มูลนิธิของดิคาปริโอเป็นมูลนิธิที่สร้างผลลัพธ์ทางด้านอนุรักษ์และองกรทางชุมชนที่สามารถจับต้องได้ อย่างเช่นที่เนปาล จำนวนที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกได้ถึงความสำเร็จนั้น และเรารู้สึกขอบคุณผู้สนับสนุนของเราทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง”


หลังการประชุมเสือโลกเมื่อปี 2553 ประกาศจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประชากรเสือในประเทศขึ้นอีกเท่าหนึ่งในแต่ละประเทศ ภายในปีเสือครั้งหน้า พ.ศ. 2566 เขตการปกครองเตไร ในประเทศเนปาล ก็เข้าร่วมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นด้วย โดยพื้นที่นี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางมูลนิธิ มีขนาด 23,310 ตารางกิโลเมตร มีเขตพื้นที่สงวนซึ่งเป็นที่อยู่ของเสือ แรด และช้าง นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนท้องถิ่นกว่า 7,000,000 คน ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทรัพยากรในพื้นที่นี้

เงินช่วยเหลือจะถูกนำไปซื้อเครื่องมือตรวจสอบประชากรสัตว์ป่าที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน ใช้ร่วมกับนโยบายตรวจรักษาของชุมชน และใช้รวบรวมหลักฐานเพื่อนำจับนักล่าผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันเสือ ช้าง และแรดจากการถูกฆ่า และถูกบุกรุกพื้นที่ มีการขยายพื้นที่การดูแลรักษาป่าของเจ้าหน้าที่ และการเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณรอยต่อของอุทยาน เพื่อให้สัตว์ป่ามีอิสระในการลาดตระเวน ตลอดจนการเพิ่มจำนวนประชากรเสือในเขตเตไรด้วย

จัสติน วินเทอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ พูดถึงการทำงานร่วมกันจากทั้งสามฝ่าย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเสือและสัตว์ป่าอื่นๆว่า “การปกป้องผู้ล่าแห่งพงไพรอย่างเสือเป็นการรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าและทุ่งหญ้า รวมทั้งยังเป็นการรับประกันว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ สามารถเจริญเติบโตได้”


“สิ่งที่น่าสนใจในการทำงานครั้งนี้คือ การร่วมงานกันอย่างแข็งขันของ WWF, รัฐบาลเนปาล และองค์กรชุมชนท้องถิ่น ซึ่งร่วมมือกันหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อผลลัพธ์อย่างยั่งยืน ในการปกป้องเสือและชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ”

WWF และองกรที่ร่วมมืออีกหลายแห่ง จะนำเงินช่วยเหลือมาสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งานฝีมือและสินค้าบริโภคจากคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังนำเอาเงินที่ได้มาช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดทุนจากการเพาะปลูกหลังการถูกสัตว์เข้ามาทำลายเสียหายด้วย