เต่าทะเลกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ | WWF

เต่าทะเลกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

Posted on
06 November 2013


ดร. เอียน เบล ผู้เชี่ยวชาญด้านเต่าทะเล ได้แสดงความกังวลถึงจำนวนประชากรเต่าในท้องทะเลแถบควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ดร.เอียน ซึ่งตอนนี้ทำงานที่หน่วยป้องกันการคุกคามสัตว์ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลต่อเต่าทะเลอย่างไร


คณะกรรมาธิการด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่า ระดับน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้น 0.21 เมตร และด้วยอุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งทำให้เกิดน้ำทะเลขึ้นท่วมในบริเวณพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเล ทำให้เต่าทะเลต้องไปวางไข่ในที่ที่ไม่ถูกคุณลักษณะ เช่น บริเวณก้อนหิน หรือชายหาดที่เปียกชื้นแทน


การที่อุณหภูมิสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบให้เต่าทะเลที่กำลังจะฟักออกมากลายเป็นเพศเมียทั้งหมด ดร. เอียน ยังกล่าวอีกว่า ประชากรของเต่าทะเลที่กำลังเจริญเติบโตต้องมีจำนวนมาก เพราะอัตราการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวของเต่าทะเลมีอยู่แค่ 1 ตัวจากจำนวนทั้งหมด 1,000 ตัวเท่านั้น


ดร.เอียน ทำการสำรวจทางตอนเหนือของหมู่ปะการัง Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย ซึ่งมีพื้นที่จำกัด และยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศด้วย พื้นที่นี้เป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญของเต่าทะเลสีเขียว แต่อัตราการฟักไข่กลับลดลง เพราะเกิดจากการที่น้ำทะเลท่วมสูง ทำให้มีเต่าทะเลบางตัวเลือกที่จะวางไข่ในน้ำ ซึ่งทำให้ไข่ลอยไปมา แทนที่จะฝังอยู่ใต้ทราย และหลังจากแม่เต่าฟักไข่บริเวณหาดแล้ว มีไข่เพียงครึ่งเดียวจากจำนวนทั้งหมดเท่านั้นที่ฟักออกมาเป็นตัว ซึ่งแม้แต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงไม่รู้สาเหตุ


ที่สำคัญ การที่อุณหภูมิสูงขึ้นในแถบ Great Barrier Reef ยังส่งผลให้เต่าที่ฟักออกมามีสัดส่วนเป็นเพศเมียมากกว่า เพราะเต่าทะเลจะเป็นฟักออกมาเป็นเพศผู้ได้ก็ต่อเมื่อน้ำทะเลมีอุณหภูมิต่ำเท่านั้น


เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทะเล ตั้งแต่ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง จนถึงปัญหาน้ำทะเลเป็นกรด ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ปัญหาปะการังกลายเป็นตะไคร่น้ำ หรือจำนวนหญ้าทะเลที่มีความเปราะบางต่ออุณหภูมิสูงและเป็นอาหารของเต่าทะเลสีเขียวลดลง จนอาจหมดไปในที่สุด

ร่วมเป็นหนึ่งเสียงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ด้วยการลงชื่อได้ที่ http://action.panda.org/ea-action/action?ea.campaign.id=20637&ea.client.id=1773&utm_source=wwf_blog&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=seize_your_power