นามิเบียได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศอนุรักษ์ยอดเยี่ยม | WWF

นามิเบียได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศอนุรักษ์ยอดเยี่ยม

Posted on
29 October 2013

นับเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศอื่นๆ เมื่อเมื่อประเทศนามิเบียได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงานประกาศรางวัล Gift to the Earth จัดขึ้นที่เมือง Windhoek เมืองหลวงของนามิเบีย โดยมีนาย Emeka Anyaoku อดีตประธาน WWF เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ นายฮีฟีเคปุนเย โปฮัมบา (Hifikepunye Pohamba) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐนามิเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่สองที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้

 

กว่ายี่สิบปีที่ภาครัฐและเอกชนในนามิเบียได้พัฒนาให้ชุมชนมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ โดยนำหลักการพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทุกคนมีส่วนร่วมด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

 

จิม ลิป ผู้อำนวยการใหญ่ WWF กล่าวแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีโปฮัมบา และคณะ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวนามิเบียที่เป็นแบบอย่างของการมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายของ WWF

 

โดยรางวัล Gift to the Earth ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ WWF เพื่อมอบให้กับหน่วยงานรัฐบาล องค์กร หรือภาคเอกชนต่างๆ เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญและมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก

 

ความสำเร็จของนามิเบียถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและสร้างแรงแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในองค์กรอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี จิม ลิป ผู้อำนวยการใหญ่ WWF กล่าว

 

ในประเทศนามิเบียนั้นมีองค์กรอนุรักษ์ทำงานอยู่ทั้งหมดมากกว่า 79 จุด ซึ่งเป็นหน่วยงานการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการสัตว์ป่าและธรรมชาติเกือบทั้งหมดโดยครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในนามิเบีย และมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทุกๆ ฝ่ายต่างช่วยกันอนุรักษ์ประชากรสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์อาทิ ม้าลาย ออริกซ์ ยีราฟ ควาย และสิงโต ทั้งนี้นามิเบียยังเป็นประเทศที่มีส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงรักษาสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า เห็นได้ชัดจากการที่อัตราการล่าช้างและแรดมีสัดส่วนที่ลดลง

 

นามิเบียเป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาที่ยึดถือนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะในพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศ รวมถึงแถบชนบทให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรจากสัตว์ มีระบบการจัดการที่เหมาะสม

 

เป็นเรื่องที่พวกเขาสมควรที่จะภาคภูมิใจ ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนามิเบียต่างรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อรักษาธรรมชาติ นี่คือสิ่งที่นำโลกไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น จิม ลิปกล่าว

 

ปัจจุบันประเทศหลายประเทศทั้งในแถบแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ต่างศึกษาและปรับใช้แนวทางการจัดการของประเทศนามิเบียเป็นแม่แบบเพื่อปรับใช้ในแผนการอนุรักษ์ของตน