สัญญาครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปกป้องเจ้าภูเขา | WWF

สัญญาครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปกป้องเจ้าภูเขา

Posted on
25 October 2013

ผู้แทนจากประเทศคีร์กีซสถานและอีก 11 ประเทศจากเอเชียกลางและใต้ ได้ลงนามในสัญญาอนุรักษ์ครั้งประวัติศาสตร์ ในการร่วมกันปกป้องและอนุรักษ์เสือดาวหิมะ (Snow Leopard) และสภาพแวดล้อมโดยรอบของเขตยอดเขาสูงในทวีปเอเชีย


ผลสรุปครั้งประวัติศาสตร์ของเสือดาวหิมะและวงการอนุรักษ์นี้เป็นผลสรุปจากการประชุมแถลงการณ์ลงนาม ณ เมือง  Bishkek ว่าด้วยเรื่องโครงการอนุรักษ์เสือดาวหิมะ และปกป้องระบบนิเวศน์ซึ่งเป็นความร่วมมือกันขององกรอนุรักษ์จากทั่วโลก รวมถึงเครือข่ายเอกชนจากหลายประเทศกว่า 12 ประเทศ และถือเป็นการทำงานด้วยกันครั้งแรกระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อปกป้องเสือดาวหิมะ และถิ่นที่อยู่อาศัยของมัน

เสือดาวหิมะถูกคุกคามอย่างหนักทั้งจากการล่าเพื่อนำไปเป็นสินค้าผิดกฎหมายต่างๆ และการเข้าไปหากินในแถบที่อยู่อาศัยของคน รวมไปถึงปัญหาถิ่นที่อยู่อาศัยลดลงอันเนื่องจากการเข้าไปยึดพื้นที่ในป่า การพัฒนาของมนุษย์ และรวมไปถึงปัญหาสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย


ในปัจจุบันเสือดาวหิมะเหลืออยู่เพียง 7,500 ตัว เป้าหมายในการลงนามอนุรักษ์ครั้งนี้ เพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือดาวหิมะซึ่งมีมากกว่า 100 ตัวกระจายในพื้นที่กว่า 20 แห่งภายในปี พ.ศ. 2563 และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่นั้นด้วย

การประชุมกันในครั้งนี้ ประกอบด้วยรัฐบาลคีร์กีซสถาน ธนาคารโลก ประเทศเอเซียในแถบเทือกเขา และองค์กรอนุกรักษ์ต่างๆ ถือเป็นการแสดงสถานะความเป็นอยู่ของเสือดาวหิมะต่อสายตาคนทั้งโลก ซึ่งการอนุรักษ์และรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือดาวหิมะเป็นการช่วยรักษาน้ำและอาหารสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นด้วย

นอกจากนั้นเทือกเขาในทวีปเอเชียยังเสี่ยงต่อการถูกทำลายอย่างมาก ซึ่งเป็นผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั่วโลก ดังนั้นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีแผนสร้างมาตรการเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ แก่คนในท้องที่ และเศรษฐกิจในระดับสากล

WWF ทำงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และปกป้องเสือดาวหิมะ ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และทั่วโลก

“การลงนามในครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เพื่อชี้ชะตาของเสือดาวหิมะ นอกจากจะได้เห็นการทำงานร่วมกันของทีมนักอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับอนาคตเสือดาวหิมะด้วย” นายจอห์น เฟอร์ริงตัน ผู้จัดการโครงการ WWF กล่าว


ทั้งนี้ WWF พร้อมด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการพัฒนาระดับสากล ในสหรัฐฯ มีแผนการสร้างมาตรการเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ เช่น การขยายเขตอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในท้องที่ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาปศุสัตว์ น้ำ และป่า