รัฐบาลอังกฤษแสดงจุดยืนคัดค้านการสำรวจน้ำมันในวิรุงกา | WWF

รัฐบาลอังกฤษแสดงจุดยืนคัดค้านการสำรวจน้ำมันในวิรุงกา

Posted on
25 October 2013


รัฐบาลอังกฤษออกเเถลงการณ์ต่อต้านแผนการสำรวจน้ำมันของบริษัทน้ำมันโซโค อินเตอร์เนชันแนล จากประเทศอังกฤษ ที่จะทำการสำรวจในบริเวณพื้นที่มรดกโลกอุทยานแห่งชาติวิรุงกา  


ถึงแม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน นักอนุรักษ์ และผู้คนในท้องที่ก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทน้ำมันโซโค อินเตอร์เนชันแนล ยังคงยืนยันที่จะดำเนินโครงการสำรวจน้ำมันในอุทยานแห่งชาติวิรุงกาต่อไป แต่สถานะการณ์ล่าสุดนั้น นายมาร์ค ซิมมอนส์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงเป็นที่แน่ชัดต่อกระทู้ซักถามกรณีการสำรวจน้ำมันในอุทยานแห่งชาติว่า รัฐบาลประเทศอังกฤษไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว

“ประเทศอังกฤษต่อต้านการสำรวจน้ำมันในอุทยานแห่งชาติวิรุงกา สถานที่ๆ อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ได้รับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกของโลก อีกทั้งยังอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกทำลายจากอีกหลายๆ ปัจจัยอีกด้วย”


นอกจากนี้สถานทูตอังกฤษในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้แถลงถึงจุดยืนของรัฐบาลอังกฤษ ในหัวขอ้เกี่ยวกับการต่อต้านทุกกิจกรรมของบริษัทน้ำมันโซโค อินเตอร์เนชันแนลอีกด้วย

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา WWF ร่วมกับองค์กรอนุกรักษ์หลายแห่งและรัฐบาลอังกฤษ ได้ส่งจดหมายร้องเรียนถึงผลการกระทำที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมในคองโก ต่อบริษัทน้ำมันโซโค อินเตอร์เนชันแนล โดยแนบรายงานการทำผิดกฎหมาย ทั้งการกักขัง ข่มขู่และคุกคามความปลอดภัยของนักอนุรักษ์มาด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทโซโค อินเตอร์เนชันแนลยังคงเพิกเฉย และแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยต่อบทบัญญัติการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมของมรดกโลกต่อไป  

“อุทยานแห่งชาติวิรุงกาไม่ใช่สถานที่สำหรับการสำรวจน้ำมัน และบริษัทโซโค ควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการย้ายออกจากพื้นที่โดยทันที” Lasse Gustavsson ผู้อำนวยการฝ่ายการอนุรักษ์ WWF กล่าว


ณ ขณะนี้มีผู้คนมากกว่าห้าแสนคนเข้าร่วมลงนามกับ WWF เพื่อปกป้องอุทยานแห่งชาติวิรุงกา หนึ่งในมรดกโลก บ้านของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นานาชนิด และแหล่งประกอบอาชีพให้คนมากกว่าห้าหมื่นคนให้พ้นจากภัยพิบัติและจากผลกระทบของการสำรวจน้ำมัน โดยคุณสามารถลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงได้ที ่

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/congo_basin_forests/problems/oil_extraction/draw_the_line_pledge.cfm?src=virunga