ร่วมลงชื่อคัดค้านการสำรวจน้ำมันบนผืนป่ามรดกโลก วิรุนก้า-คองโก | WWF

ร่วมลงชื่อคัดค้านการสำรวจน้ำมันบนผืนป่ามรดกโลก วิรุนก้า-คองโก

Posted on
11 October 2013

WWF ได้ส่งจดหมายเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของบริษัทโซโค อินเตอร์เนชันแนล บริษัทธุรกิจน้ำมันจากประเทศอังกฤษ ที่เข้ามาทำการสำรวจน้ำมันทั้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติวิรุนก้า และพื้นที่โดยรอบ ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม และสิทธิของมนุษยชน ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระดับนานาชาติขององกรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ

ข้อตกลงร่วมกันขององกรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ถูกก่อตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2504 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ในสังคมทั่วโลก ทุกบริษัททั้งในและนอกประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจจะต้องยอมรับในข้อตกลงนี้

 

การสำรวจน้ำมันในอุทยานแห่งชาติวิรุนก้าของบริษัทโซโค อินเตอร์เนชันแนล อาจทำให้เกิดมลพิษที่ทำลายที่อยู่อาศัย และรุกล้ำระบบนิเวศ ซึ่งจะบั่นทอนสุขภาพของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของคนจำนวนกว่า 50,000 คน จากรายงานของ WWF พบว่า หากอุทยานแห่งชาติวิรุนก้ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะสามารถสร้างเงินได้กว่า หนึ่งพันล้านดอลล่าสหรัฐฯ หรือ สามหมื่นล้านบาท และสร้างงานที่มั่นคงให้คนในพื้นที่ได้มากกว่า 45,000 ตำแหน่ง

 

“การ กระทำของบริษัทโซโค อินเตอร์เนชันแนล จะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อทั้งผู้คน สัตว์ป่า และที่อยู่อาศัย ทางเดียวที่บริษัทจะทำได้ คือ ยุติการสำรวจน้ำมันทั้งหมดในวิรุนก้า ซึ่งเราต้องการให้หยุดในทันที” นายแลซซี กัสตาฟสัน ประธานฝ่ายบริหาร ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของ WWF กล่าว

 

บริเวณ ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติวิรุนก้า อยู่ทางตะวันออกของประเทศคองโก ซึ่งถือเป็นบริเวณที่ยังมีการขัดแย้งกันอยู่ โดยองกรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และหน่วยงานสหประชาชาติ เสนอแนะให้บริษัทที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นี้ มีความระมัดระวังไม่ให้การทำงานกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของคนในพื้นที่ ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่ระบุ บริษัทโซโค อินเตอร์เนชันแนล ทำตามข้อเสนอแนะข้างต้น

 

อุทยาน แห่งชาติวิรุนก้าถือเป็นสถานที่ที่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในแอฟริกา  และยังเป็นหนึ่งในมรดกโลก ด้านสถานที่ที่มีความเก่าแก่ที่สุด โดยทางยูเนสโกได้กล่าวว่าการสำรวจน้ำมันถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อการรักษามรดก โลก และเรียกร้องให้ยกเลิกการสำรวจน้ำมันทั้งหมดในวิรุนก้า

 

เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรักษาสัตว์ป่า และถิ่นที่อยู่อาศัย ภายในอุทยานแห่งชาติวิรุนก้าได้ โดยลงชื่อผ่านลิงค์:

http://www.wwf.org.uk/how_you_can_help/virunga/#help