WWF เรียกร้องให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงจัดการประชุมฉุกเฉิน | WWF

WWF เรียกร้องให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงจัดการประชุมฉุกเฉิน

Posted on
05 October 2013

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - WWF ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จัดการประชุมฉุกเฉิน หลังจากที่รัฐบาล ประเทศลาว มีมติในสัปดาห์นี้ ให้เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงบนแม่น้ำโขง โดยหลีกเลี่ยงกระบวนการหารือกับคณะกรรม การแม่น้ำโขง (MRC)

คณะกรรมการ MRC ล้มไปครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เมื่อลาวตัดสินใจฝ่ายเดียวในการเดินหน้าสร้างเขื่อนไซยะบุลี ที่เป็นประเด็นขัดแย้ง โดยไม่รับฟังความต้องการของเวียดนามและกัมพูชาจิม ลีป ผู้อำนวยการใหญ่ WWF International กล่าว หาก MRC ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็ยากที่จะจินตนาการถึงการควบคุมแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน และตัดสิน ใจร่วมกันเพื่อการพัฒนาเขื่อนแม่น้ำโขงที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสี่ประเทศ จะต้องรื้อฟื้นเจตนารมณ์เมื่อแรกก่อตั้ง MRC และจัดการประชุมเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความไม่ ลงรอย รวมทั้งแก้ไขกระบวนการหารือก่อนการพิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนแห่งอื่นๆ หากประเทศสมาชิกไม่ให้ความ ร่วมมืออย่างจริงจังตามที่ควรจะทำ ก็เท่ากับพวกเขากำลังบ่อนทำลายทั้ง MRC รวมทั้งการบริหารจัดการแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สายหนึ่งของโลก

เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2556 รัฐบาลประเทศลาวได้แจ้งต่อ MRC ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาล ประกอบด้วยตัวแทนจาก ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสี่ประเทศ ว่าจะเดินหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนพลังงานน้ำดอนสะโฮง ในเขตสีพันดอน ทางตอนใต้ ของลาว เขื่อนดอนสะโฮงจะปิดกั้นอพยพของปลาในช่วงฤดูแล้งเส้นทางเดียวบนแม่น้ำโขง สร้างความเสี่ยงต่อการประมงน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คาดกันว่าโครงการจะเริ่มต้นการก่อสร้างช่วงเดือนหน้า และจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อ ตกลงของ MRC แล้ว เขื่อนทุกแห่งที่ก่อสร้างกั้นแม่น้ำโขงซึ่งรวมถึงเขื่อนดอนสะโฮงและเขื่อนไซยะบุลี จะต้องเข้าสู่กระบวนการ พิจารณาหารือภายใต้คณะกรรมการแม่น้ำโขงเสียก่อน โดยกระบวนการนี้จะให้เวลาในการปรึกษาหารือกับประเทศอื่นๆ อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อตรวจสอบแผนพัฒนาโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน ว่าโครงการควรจะดำเนินต่อไป หรือไม่

แม่น้ำโขงนั้นเป็นแม่น้ำที่ยังประโยชน์ร่วมกัน และทั้งสี่ประเทศที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงตอนล่าง ก็อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ MRC ในการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการพัฒนาเขื่อนที่จะส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านลีปกล่าว เวียดนาม, กัมพูชา และไทย จำเป็นจะต้องแสดงความห่วงกังวลที่มีในขณะนี้ต่อลาว ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลง ในการปรึกษาหารือร่วมกันคครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งหากไม่มีความร่วมมือระหว่างพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของประชากร 60 ล้านคน

รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำจากประเทศลุ่มน้ำโขงทั้ง 4 ประเทศตกลงร่วมกันเมื่อปี 2554 ชะลอการตัดสินใจว่าจะ ก่อสร้างเขื่อนไซยะบุลีมูลค่า 105,000 ล้านบาทออกไปก่อน เพื่อรอผลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม แต่รัฐบาล ลาว กลับตัดสินใจเดินหน้าการก่อสร้างทั้งที่ยังไม่ได้รับข้อตกลงร่วมกันในบรรดาเพื่อนบ้าน หรือแจ้งต่อคณะกรรมการ MRC

ก่อนหน้านี้เวียดนามเคยเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง จนกว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับกระแสน้ำโขงจะแล้วเสร็จ  ตามที่ได้ตกลงใน MRC เมื่อปี 2554

เขื่อนไซยะบุลี ถือเป็นการทดลองที่อันตรายดร. เจียน ฮัว เมง ผู้เชี่ยวชาญด้านเขื่อนพลังงานน้ำอย่างยั่งยืนของ WWF กล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดต่อการประมง, การอพยพของปลา และผลกระทบที่มีต่อการไหลของตะกอนแม่น้ำนั้น รุนแรง มากและส่งผลเลวร้ายต่อประเทศปลายน้ำ มีการวางแผนสร้างเขื่อน 11 แห่งตลอดลำน้ำโขงตอนล่าง และภูมิภาคแห่งนี้ก็ไม่ สามารถแบกรับความผิดพลาดที่อาจเกิดจากเขื่อนได้แม้แต่แห่งเดียว

แม่น้ำโขงนั้นมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำที่ยั่งยืนหลายจุด แต่ประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างจะต้องเร่ง ผลักดัน MRC ให้กลับสู่การดำเนินกระบวนการอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นที่ในการเจรจาและเติมเต็มช่องโหว่สำคัญด้านข้อมูล และวิทยาศาสตร์ หรือเสี่ยงเดินหน้าการก่อสร้างโดยอาศัยข้อมูลจากการเดา

WWF ขอแนะนำประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ให้พิจารณาก่อสร้างโครงการเขื่อนพลังน้ำบนแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงเป็น อันดับแรก ซึ่งง่ายต่อการประเมิน ทั้งยังสร้างความเสี่ยงและผลกระทบน้อยกว่าอย่างมาก  

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

เอื้อพันธ์ ชำนาญเอื้อ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร WWF ประเทศไทย, อีเมล uchamnanua@wwfgreatermekong.org,

โทร +668 1928 2426

ซาราห์ บลาเดน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร WWF ลุ่มน้ำโขง โทร +66 922 673 457 sarah.bladen@wwfgreatermekong.org

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ:

ข้อมูลภาพ: เขื่อนบนแม่น้ำโขงที่มีอยู่แล้ว และสถานที่วางแผนก่อสร้าง เครดิตภาพ: © WWF. ดาวน์โหลดที่ : http://www.mediafire.com/#z3wj178rxyf7p

เกี่ยวกับ WWF :

WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การ สนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยั้บยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์ อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลาก หลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลด มลภาวะและลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง