ปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน Earth Hour City Challenge 2014 การเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน | WWF

ปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน Earth Hour City Challenge 2014 การเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

Posted on
24 September 2013

กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2556 – WWF-ประเทศไทย  ขอเชิญเทศบาลในประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ และส่งผลงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เข้าร่วมประกวดในโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน Earth Hour City Challenge (EHCC) ประจำปี 2557 เพื่อเป็นสุดยอดเมืองยั่งยืน "Earth Hour Capital" ระดับประเทศและระดับโลก

 

โครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน Earth Hour City Challenge” มุ่งจุดประกายให้เห็นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเป็นไปได้จริง และปัจจุบันมีการดำเนินการหลายอย่างที่เป็นรูปธรรมในระดับเทศบาลและเมือง เราอยากเห็นการขยายผลจากโครงการเล็ก ๆ จากจุดเล็ก ๆ ในระดับเทศบาลและเมือง ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย รวมไปถึงการกระตุ้นให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  เพชร มโนปวิตร ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ WWF-ประเทศไทย กล่าว

 

กิจกรรมปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน Earth Hour City Challenge ในประเทศไทยนั้น WWF-ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ โดยเทศบาลที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรม EHCC สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://citiesclimateregistry.org/wwf-earth-hour-city-challenge-2014  และจัดส่งผลการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกของเมือง ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ เทศบาลที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจะต้องมีพันธะสัญญาของเมือง และมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถวัดผลได้อย่างน้อย 1 มาตรการ และเทศบาลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายนั้น WWF-ประเทศไทย จะจัดทำวิดีโอนำเสนอการดำเนินงานของเทศบาลนั้น ๆ เพื่อใช้สำหรับการลงคะแนนในกิจกรรมรณรงค์ เมืองยอดนิยม "People's Choice Campaign" ซึ่งบุคคลทั่วไปจะเป็นผู้ร่วมลงคะแนนคัดเลือก

 

WWF-ประเทศไทย จะคัดเลือกเทศบาลจำนวน 1-3 แห่ง เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น เมืองยอดนิยมของไทย" หรือ National Earth Hour Capital สำหรับประเทศไทย และคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับนานาชาติเพื่อหาสุดยอดเมืองยั่งยืน หรือ Global Earth Hour Capital โดยเทศบาลที่ได้รับพิจารณาให้เป็นสุดยอดเมืองยั่งยืนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ในเดือนมีนาคม 2557

 

โครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน Earth Hour City Challenge (EHCC) ริเริ่มในปี 2554 โดยต่อยอดจากโครงการ Earth Hour ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกปิดไฟเพื่อให้โลกได้พัก แต่ในส่วนของ EHCC จะสนับสนุนให้เมืองทั่วโลกมีการเปลี่ยนนโยบายเพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 

 

การประกวดในปีที่ผ่านมา ( 2555-2556) เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดเมืองยั่งยืนแห่งแรกของโลก และในการประกวดครั้งนี้ (2556-2557) มีเมืองต่าง ๆ จาก 15 ประเทศ สนใจเข้าร่วมในการประกวด ประกอบด้วย แคนาดา สหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก โคลัมเบีย สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เบลเยี่ยม  เนเธอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และประเทศไทย

 

การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน EHCC เป็นโอกาสดีที่เทศบาลของประเทศไทยจะได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในการรักษาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยสู่ระดับสากล ซึ่งจะได้เรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างความร่วมมือกับเมืองอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อการพัฒนาร่วมกันในอนาคต อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนที่เมือง Earth Hour เมืองแห่งการประหยัดพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน” นงพัลคุ์ จั่นเจริญ ผู้ประสานงานโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน WWF-ประเทศไทย กล่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

เพชร มโนปวิตร ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ WWF-ประเทศไทย โทร 0891811444
อีเมล pmanopawitr@wwf.panda.org