WWF และ กาชาดอเมริกันได้รางวัลยอดเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | WWF

WWF และ กาชาดอเมริกันได้รางวัลยอดเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

Posted on
03 September 2013
กองทุนสัตว์ป่าโลก WWF และกาชาดอเมริกัน ARC ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Green Star Award ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูและบูรณะผ่านคู่มืออบรมการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Recovery and Reconstruction  Training Toolkit (GRRT)  ซึ่งเป็นคู่มือที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้เพื่อรับมืออย่างรับผิดชอบและมีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

 

รางวัล Green Star เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยประสานงานเพื่อมนุษยธรรมของสหประชาชาติ องค์การ Green Cross International และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เพื่อต้องการส่งเสริมและให้การยอมรับต่อองค์กรต่างๆ ที่แสดงออกถึงความพยายามใดๆ ในการป้องกัน เตรียมพร้อมและตอบสนองต่อหายนภัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก การประกาศรางวัลครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 20 และจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติแห่งเจนีวา

 

“รางวัลที่ได้รับครั้งนี้เป็นเกียรติอย่างที่สุดและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามของ WWF และกาชาดอเมริกันในการฟื้นฟูจากหายนภัยและช่วยชุมชนทั่วโลกให้อยู่ในสถานะที่ปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นเมื่อต้องประสบกับภัยธรรมชาติในอนาคต” มาร์เซีย มาร์ช หัวหน้าคณะบริหาร WWF กล่าว

 

กรอบการทำงานตามคู่มือการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับรางวัลนี้ WWF และกาชาดอเมริกัน ร่วมกันพัฒนาขึ้นเมื่อ 8 ปีก่อน เพื่อตอบสนองต่อหายนภัยทางธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้น คือแผ่นดินไหวและสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 230,000 คน ทำลายชุมชนริมฝั่งมหาสมุทรหลายร้อยแห่ง ปัจจุบันมีการใช้คู่มือนี้ในการฟื้นฟูและบูรณะในเฮติ

 

ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งนี้ได้ร่วมกันพัฒนาข้อแนะนำทีละประเด็นเพื่อช่วยชุมชนที่ถูกทำลายจากหายนภัย ให้สร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ภายใต้เงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูและบูรณะ จุดประสงค์คือจะต้องช่วยชุมชนให้อยู่ได้โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ลดทอนความไม่มั่นคงในบริบทต่างๆ อย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนเกิดหายนภัย

 

“เพื่อให้ชุมชนต่างๆมั่นใจว่า การดำเนินการตามคู่มือนี้ไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูจากหายนภัยแต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยมากขึ้นในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต” ฮาร์โรล บรู๊คส์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการนานาชาติ กาชาดอเมริกัน กล่าว “เราตื่นเต้นและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณรางวัลนี้ที่ได้ตระหนักถึงงานที่เราทำร่วมกับ  WWF ในการฟื้นฟูโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากหายนภัยทางธรรมชาติ”

 

-เพิ่มเติม-

 

WWF/ARC รางวัล Green Star

คู่มือ GRRT เป็นเกณฑ์ในการวัดที่ออกแบบมาสำหรับการอบรมที่ใช้เวลาเพียง 1 วัน แต่ละหัวข้อในคู่มือ GRRT มีคู่มือของผู้ให้การอบรม คืออุปกรณ์สำหรับอบรม สื่อสำหรับนำเสนอ เอกสารทางวิชาการที่ให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการอบรมและแหล่งข้อมูลอื่นๆ สำหรับศึกษาเพิ่มเติม

 

ถึงแม้ว่าหายนภัยหลายครั้งจะสร้างความเสียหายเป็นหย่อมๆ แต่ความพยายามในการบูรณะซ่อมแซมที่ดำเนินตามคู่มือแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการฟื้นฟูชุมชนในวิถีของสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีความยั่งยืนได้ นักมนุษยธรรมและผู้ปฎิบัติงานด้านการอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรผู้บริจาคทั้งหลาย สามารถมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูจะมีความปลอดภัยมากขึ้นจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน ลดความเสี่ยงและความเปราะบางเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

หายนภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายครั้งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คู่มือฉบับนี้ช่วยชุมชนต่างๆ ในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยืดหยุ่นต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกระบวนการสร้างชุมชนใหม่ด้วยการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากหายนภัยเข้ากับการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

หายนภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ไม่ว่าจะเป็นไซโคลนที่บังคลาเทศและโมซัมบิก แผ่นดินไหวที่จีนและเฮติ แผ่นดินไหวและสึนามิที่ชิลี น้ำท่วมที่ปากีสถานและไทย และเมื่อปีที่แล้ว เฮอร์ริเคนแซนดี้ เป็นบทพิสูจน์ความต้องการควบรวมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการลดความเสี่ยงต่อผลกระทบจากหายนภัย

 

ชุมชนหลายแห่งได้นำหลักการ GRRT ไปใช้เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณระหว่างการบูรณะและเห็นประโยชน์ระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นพืชชายเลนที่แข็งแรงขึ้นสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในอนาคต การประมงที่ยั่งยืนขึ้นสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมีไม้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย เป็นเกราะอย่างดีทั้งคุณภาพและปริมาณในฐานะแหล่งกำเนิดแม่น้ำ เช่นเดียวกับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า