นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชูกุยบุรีโมเดล จัดการช้างป่าระดับสากล | WWF

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชูกุยบุรีโมเดล จัดการช้างป่าระดับสากล

Posted on
09 August 2013
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอธิบดีที่เกี่ยวข้อง 7 กรม เดินทางเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เรียนรู้และยืนยันกุยบุรีโมเดล ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าดีเยี่ยมระดับสากล
 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดีที่เกี่ยวข้อง เยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรีร่วมกิจกรรม “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ปลูกต้นไม้สร้างบ้านสัตว์ป่า ปลูกหญ้าทำโป่งเทียมสร้างแหล่งอาหารสัตว์ป่า ยืนยันความเป็น “กุยบุรีโมเดล” โดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (POWER of Kuiburi) มีการจัดการช้างป่าดีเยี่ยมระดับประเทศ และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นพื้นที่จัดการปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญของช้างป่าเอเชีย


8 สิงหาคม 2556 เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์การจัดการช้างป่าและสัตว์ป่ากุยบุรีอีกขั้น เมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอธิบดีที่เกี่ยวข้อง 7 กรม เดินทางเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรีร่วมกิจกรรมอนุรักษ์เนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหาคม มหาราชินี เรียนรู้และยืนยัน “กุยบุรีโมเดล” ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าดีเยี่ยมระดับประเทศและระดับสากล ด้วยสถิติไม่มีช้างป่าถูกล่าจากขบวนการค้าสัตว์ป่าตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554 รวมถึงประสบผลสำเร็จจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เกิดแนวร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน เอกชน และประชาชน มีการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในรูปแบบ “เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (POWER of Kuiburi) นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายอนุรักษ์ ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายปกครอง 10 องค์กร องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศและระหว่างประเทศ 2 องค์กร ภาคเอกชน 1 องค์กร และอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้รับการยอมรับว่า กุยบุรี ซาฟารีแห่งเมืองไทยเป็นแหล่งดูช้างป่าและกระทิงในธรรมชาติที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยมีการบริหารจัดการ ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนท้องถิ่นพันเอกชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 กองกำลังสุรสีห์ ยื่นสรุปกุยบุรีโมเดล ให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ระหว่างนำคณะนายกฯตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
“กุยบุรี โมเดล เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และประชาชน ในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความชัดเจนในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าต้นน้ำ การอนุรักษ์สัตว์ป่าและต่อต้านล่าสัตว์ป่า ถือเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ต้องการต่อต้านและหยุด การล่าสัตว์ป่า การกินเนื้อสัตว์ป่า การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง การให้อาหารสัตว์ป่า และการใช้เครื่องประดับจากชิ้นส่วนสัตว์ป่า” นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันเจตนารมณ์ พร้อมสานต่อความเป็น “กุยบุรีโมเดล”

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายอำเภอกุยบุรี กล่าวว่า “กุยบุรี ซาฟารีแห่งเมืองไทย” “มูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ” และ “พันธะสัญญาเทือกเขาตะนาวศรี” คือตัวชี้วัดความสำเร็จในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นจุดแข็งของการอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่า ในผืนป่ากุยบุรี ที่มีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นเสมือนบ้านและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ซึ่งเรายังต้องการแรงสนับสนุนในการช่วยกันปกป้องและสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า”

ขณะที่ นายปรีชา วิทยพันธุ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี สร้างความมั่นใจว่า “อุทยานแห่งชาติกุยบุรีให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่า มีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ตามนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก WWF ประเทศไทย และ เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (POWER of Kuiburi) เพื่อต่อต้านการล่าสัตว์ป่าในทุกวิถีทาง และปกป้องถิ่นอาศัยสัตว์ป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของประจวบคีรีขันธ์”

ผืนป่ากุยบุรี ที่มีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นใจกลาง มีพื้นที่ประมาณ 750,000 ไร่ ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่เกาะฮ่องกง ที่นี่เป็นแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของช้างป่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีช้างป่าอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 230 ตัว รวมทั้งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก อาทิ เสือโคร่ง กระทิง วัวแดง และสมเสร็จ ล่าสุดยืนยันจำนวนประชากรกระทิงไม่ต่ำกว่า 150 ตัว ออกหากินต่อเนื่องในพื้นที่ปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี