วันเสือโลก เรายังมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนเสืออีกเท่าตัวหรือไม่ | WWF
วันเสือโลก เรายังมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนเสืออีกเท่าตัวหรือไม่

Posted on 29 July 2013

ขณะที่เราร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเสือโลก WWF ขอเรียกร้องรัฐบาลของประเทศที่มีประชากรเสือให้ปฏิบัติตามลำดับขั้น ตอนการนับจำนวนเสือทั่วโลก มีการกำหนดว่าจะต้องนับจำนวนอย่างละเอียดอย่างน้อยสามครั้ง ในปี 2559  2563 และ 2565 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการสู่เป้าหมายในการเพิ่มจำนวนประชากรเสืออีกเท่าตัวภายในปี 2565 หรือ TX2 ซึ่งการนับจำนวนอย่างละเอียด และการนับซ้ำเท่านั้น ที่จะเป็นหนทางที่แน่นอนที่สุดที่โลกจะได้รับรู้ถึงความ สำเร็จ หรือความล้มเหลวของ TX2 
ขณะที่เราร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเสือโลก WWF ขอเรียกร้องรัฐบาลของประเทศที่มีประชากรเสือให้ปฏิบัติตามลำดับขั้น ตอนการนับจำนวนเสือทั่วโลก มีการกำหนดว่าจะต้องนับจำนวนอย่างละเอียดอย่างน้อยสามครั้ง ในปี 2559  2563 และ 2565 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการสู่เป้าหมายในการเพิ่มจำนวนประชากรเสืออีกเท่าตัวภายในปี 2565 หรือ TX2 ซึ่งการนับจำนวนอย่างละเอียด และการนับซ้ำเท่านั้น ที่จะเป็นหนทางที่แน่นอนที่สุดที่โลกจะได้รับรู้ถึงความ สำเร็จ หรือความล้มเหลวของ TX2 

การดำเนินการตามปฏิญญาเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ที่รัฐบาลประเทศที่มีประชากรเสือทั้ง
13 ประเทศ ให้คำมั่นต่อเป้าหมาย TX2  จะมาถึงครึ่งทางในปี 2559 และในปี 2565 จะเป็นจุดสิ้นสุดสำหรับการดำเนินการเพื่อเพิ่มประชากรเสือตามธรรมชาติให้ได้ 6,000 ตัว รัฐบาลประเทศที่มีประชากรเสือทั้ง 13 ประเทศ ให้การรับรองปฏิญญาเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก และยึดมั่นในเป้าหมาย TX2 ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านเสือ ในปี 2553 ที่รัฐบาลรัสเซียและธนาคารโลกร่วมเป็นเจ้าภาพ

ประเทศที่มีประชากรเสือร่วมวางเป้าหมายทะเยอทะยาน ในแผนการ TX2 และ WWF เอง ก็ยึดถือปฏิบัติไปพร้อมๆกับรัฐบาล ประเทศต่างๆ เพื่อทำเป้าหมายให้เป็นจริงไมค์ บัลท์เซอร์ หัวหน้าโครงการริเริ่ม Tigers Alive ของ WWF กล่าว การทราบ จำนวนประชากรเสือ จะทำให้เราทราบว่าตอนนี้เราทำตามเป้าหมาย TX2 ได้ถึงไหน และจะช่วยสร้างความเข้าใจได้ว่า เราจะต้องทำอะไรร่วมกันอีก เพื่อให้เสืออยู่ในสถานะปลอดภัยได้ ภายในปี 2565”

การจะระบุจำนวนของเสือในป่าให้ชัดเจนได้นั้น เป็นเรื่องยาก เนื่องจากพวกมันหาตัวได้ยาก และอาศัยในที่ห่างไกลในภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากลำบาก การนับจำนวนเสือในหลายประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และต้องใช้เวลานาน แต่เนื่องจากเทคนิคสำรวจ และเครื่องมือที่ใช้นั้นพัฒนาขึ้นมาก โดยเฉพาะกล้องดักถ่ายภาพที่มีราคาถูกลงและทนทานกว่าเก่ามาก ทำให้แต่ละประเทศสามารถดำเนินการนับจำนวนได้

อินเดียและเนปาล ใช้เทคนิคเหล่านี้ร่วมกันเป็นครั้งแรก ระหว่างการจัดทำการสำรวจร่วมในเขตเทไร อาร์ค (Terai Arc Landscape) ซึ่งครอบคลุมบริเวณของทั้งสองประเทศ การสำรวจเริ่มขึ้นเมื่อช่วงต้นปีนี้ ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ แนวป่าที่สำคัญ ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ และเขตกันชน ซึ่งความพยายามร่วมกันครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือของการวิจัยด้านสัตว์ป่า และการเฝ้าสังเกตการณ์ข้ามพรมแดนอินเดีย-เนปาล

อินเดีย เนปาล และรัสเซีย ทำการประเมินจำนวนประชากรเสือในธรรมชาติภายในประเทศตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลที่ได้ ชี้ให้เห็นว่าจำนวนเสือในประเทศเหล่านั้น แม้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มจะอยู่ตัว  ซึ่งแม้เรื่องนี้จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย TX2 แต่ในประเทศที่มีประชากรเสือบางประเทศ อาจไม่เป็นเช่นนั้นการรับทราบจำนวนประชากรเสือและการกระจายตัวของเสือใน 13 ประเทศ มีความจำเป็นต่อผลสำเร็จของเป้าหมาย TX2 บัลท์เซอร์ กล่าว

การติดตามประชากรเสือที่แน่ชัด ในปี 2559 และปี 2563 จะเป็นตัวสนับสนุนเป้าหมาย TX2 รื้อฟื้นประเด็นความสนใจ ของโลก ขับเคลื่อนทรัพยากรเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรในพื้นที่ที่ยังไม่มีความก้าวหน้า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ เป้าหมายปี 2565 เป็นความจริง และสำคัญต่อการอยู่รอดของเสือ

ผู้เชี่ยวชาญในประเทศที่มีประชากรเสือควรตกลงกันให้เร็วที่สุด เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการ เพื่อจัดทำสำมะโนประชากร เสืออย่างถูกต้องเป็นครั้งแรกของโลก นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องจัดหา และส่งอุปกรณ์ ทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ ในแต่ละประเทศ และผลการสำรวจก็ต้องเป็นประเด็นสำคัญเสนอในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล และจะต้องมี รายละเอียดความคืบหน้า หรือล้าหลัง รวมทั้งจะต้องมีการยืนยันถึงการเดินหน้าสู่เป้าหมาย TX2 ที่กำลังจะดำเนินมาถึงกลาง ทางด้วย  ../.

หมายเหตุ

1.       ประเทศที่มีประชากรเสือเห็นร่วมกันที่จะจัดตั้งวันเสือโลกระหว่างการประชุมสุดยอดเสือเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ณ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดยให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการอนุรักษ์เสือในป่าธรรมชาติ

2.       มีหลายประเทศที่เห็นความสำคัญ และจัดกิจกรรมหลากหลายเนื่องในวันเสือโลก ดังนี้

·        ภูฏาน : WWF และกรมป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ สังกัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ จะจัดพิธีเนื่องในวัน เสือโลก ที่โรงเรียนมัธยมต้นนอร์บุลิง ในเขตซาร์ปัง ทางตอนใต้ของภูฏาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์ หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าพิภโซ, อุทยานแห่งชาติจิกมี ซิงเย วังชุก และอุทยานแห่งชาติ รอยัลมานาส โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้น มีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการแข่งขันสกี ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมงาน มีตั้งแต่คนในชุมชนท้องถิ่น  เด็กนักเรียน ครู พระสงฆ์ ภาคธุรกิจ  หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนจากอินเดีย รวมทั้งผู้มีเกียรติจากหลากหลายสาขาอาชีพ

·        จีน : คณะผู้บริหารป่าไม้แห่งรัฐของจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก WWF China และองค์กรอื่นๆ จะร่วมจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์เสือและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์สายพันธุ์อื่นข้ามพรมแดน และยุทธวิธีต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมายในวันเสือโลกจนถึงวันเจ้าหน้าที่ป่าไม้โลก วันที่ 31 กรกฎาคม ที่เมืองคุนหมิง

·        อินเดีย : WWF India จัดงาน 5 งานพร้อมกันที่เขตอนุรักษ์พันธุ์เสือ 4 เขต เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ได้รับการยกย่องในกิจกรรม Cards4tigers (www.panda.org/cards4tigers) พร้อมทั้งสร้างความ ตระหนักถึงความสำคัญและความท้าทายในการทำงานเพื่ออนุรักษ์เสือ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกกิจกรรมนั้น จะเป็นการจัดงานร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ในรัฐอรุณาจัลประเทศ จะมีรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขของรัฐ และเจ้าหน้าที่แผนกป่าไม้ในเขตอนุรักษ์เสือเพคเค มาเป็นผู้มอบโปสการ์ดที่ คนทั่วโลกส่งมาให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ รวมทั้งมอบภาพวาดและเรียงความที่นักเรียนในโรงเรียน 4 แห่งในรัฐ เป็นผู้เขียนขึ้น ให้กับเจ้าหนาที่ป่าไม้ด้วย ส่วนที่เขตมันดลา ในพื้นที่อนุรักษ์เสือสัตปุดา ไมคัล จะมีการเดิน ขบวน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตามด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกับ นักเรียน และนักศึกษาตลอดทั้งวัน

·        เนปาล : จะมีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมกับคณะกรรมาธิการว่าด้วยการอนุรักษ์เสือระดับ ประเทศ (NTCC) โดยนายคิล ราช เรกมี นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุม ซึ่งจะมีการบรรยายสรุป เกี่ยวกับการนับจำนวนประชากรเสือที่เขตอนุรักษ์เทไร อาร์ค เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ นอกจากนี้จะจัดการ แถลงข่าวในกรุงกาฏมัณฑุ เมืองหลวงของเนปาล เพื่อเผยแพร่ผลการนับจำนวนอย่างเป็นทางการโดย รัฐบาลเนปาล ซึ่ง WWF Nepal เป็นหนึ่งในกรรมการของ NTCC ด้วย กิจกรรมในปีนี้ยังรวมถึงการเปิดตัว เรื่องเล่าผ่านภาพถ่าย A day in the life of a tiger tracker” และสื่อประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ที่มีราเจส ฮามาล ดาราดังของเนปาลและทูตสันถวไมตรีของ WWF Nepal ร่วมรณรงค์ให้สาธารณะร่วมมือเพื่อหยุด ยั้งอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า

·        UK : เดือนกรกฎาคม จะเป็นเดือนเริ่มต้นการเริ่มเป็นพันธมิตรระหว่าง Whiskas® ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแล แมวอันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักร กับ WWF-UK ผ่านกิจกรรมการกุศลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของบริษัทวิสกัส โดยวิสกัสจะให้การสนับสนุนการอนุรักษ์เสือของ WWF ทั่วโลก ส่วนหนึ่งของกิจกรรม คือการบริจาคเงินรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์วิสกัสซองบรรจุพิเศษ เพื่อช่วยเหลือเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือ และตลอดทั้งปีนี้ วิสกัสจะจัดการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของ WWF ในเขตอนุรักษ์เสือเทไร อาร์ค ของเนปาล รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนที่จำเป็นยิ่งให้กับโครงการริเริ่ม Tigers Alive ทั่วโลกของ WWF รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชม https://www.whiskas.co.uk/wwf/

 

Indochinese tiger (Panthera tigris corbetti) is only found in the Greater Mekong region of Southeast Asia, including Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand and Vietnam.
© CK Wong