การแก้ปัญหาระยะยาว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ช้างแคระบอร์เนียว | WWF

การแก้ปัญหาระยะยาว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ช้างแคระบอร์เนียว

Posted on
31 January 2013
WWF Malaysia : การแก้ปัญหาระยะยาว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ช้างแคระบอร์เนียว

30 มกราคม 2556 โกตาคินาบาลู - WWF Malaysia มีความห่วงใยเกี่ยวกับการตายของช้างแคระในเขตอนุรักษ์ป่ากุนุง รารา เมื่อเร็วๆนี้

"WWF มาเลเซีย ให้การสนับสนุนสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่ารัฐซาบาห์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทางสำนักงานเป็นผู้ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้ ทีมลาดตระเวนทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางสำนักงาน เพื่อหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น" ดาโต๊ะ ดร. เดียนนิเซียส เอส เค ชาร์มา ผู้อำนวยการและผู้บริหาร WWF มาเลเซีย กล่าว

ตามที่มีการรายงาน การตายของช้างทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ป่าถูกแปรสภาพเป็นที่เพาะปลูกภายในพื้นที่อนุรักษ์ถาวร

"มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พื้นที่ป่าใจกลางซาบาห์จะต้องได้รับการปกป้องจากการเปลี่ยนสภาพในทุกรูปแบบ นอกจากนี้การอนุญาตให้แปรสภาพผืนป่า ก็จะต้องได้รับการพิจารณาโดยสำนักงานป่าไม้ซาบาห์ และไม่ควรประเมินเพียงพื้นฐานทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงมุมมองทางนิเวศภูมิศาสตร์ด้วย" ดร. เดียนนิเซียส กล่าวเพิ่มเติม

"ผลของการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ ทำให้ผืนป่าถูกแยกออกจากกัน และส่งผลให้โขลงช้างป่าสูญเสียที่อยู่ที่หากิน บีบให้พวกมันต้องเลือกหาอาหารในพื้นที่อื่นทดแทน และทำให้เกิดปัญหาโดยตรงระหว่างคนกับสัตว์ป่า

ดร.เดียนนิเซียสระบุว่าจำเป็นต้องมีทางออกในระยะยาวอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อแก้ไขหรือจำกัดวงของปัญหา

เขาบอกว่าจะต้องมีการยกระดับให้ช้างเป็น"สัตว์ป่าสงวนเต็มขั้น" ในภาคผนวกที่ 1 ส่วนที่ 1 ของกฎหมายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซาบาห์ ซึ่งมีการเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการเรื่องช้าง ของสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่าซาบาห์ ปี 2555 - 2559 แล้ว แต่ยังไม่มีการบังคับใช้

"การลาดตระเวนกลุ่มใหญ่และบ่อยครั้ง เป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่พื้นที่ลาดตระเวนนั้นกว้างขวางอย่างมาก จึงกลายเป็นภารกิจหนักสำหรับสำนักงานป่าไม้ซาบาห์ นอกจากนี้ควรต้องมีการเพิ่มทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ และการเงิน มาให้แก่สำนักงาน ส่วนของโครงการผู้ดูแลป่ากิตติมศักดิ์ที่มีอยู่แล้ว ก็กำลังไปได้ดีและควรที่จะขยายออกไปอีก" ดร.เดียนนิเซียสบอกเพิ่ม

ช้างแคระบอร์เนียว เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ประเมินว่ามีช้างที่มีวิวัฒนาการสายพันธุ์นี้เป็นพิเศษในซาบาห์และทั่วเกาะบอร์เนียวอยู่ราวๆ 1,200 ตัว แต่มีการพบซากช้างที่เสี่ยงสูญพันธุ์นี้ถึง 10 ตัว ภายในผืนป่าใจกลางรัฐซาบาห์ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของใจกลางเกาะบอร์เนียวด้วย